1
மாறும் பழமொழி........
  குடி குடியை கெடுக்கும்---------இது பழைய மொழிகுடி குடி&... [Read More]
1
1
நிக் வாயிச்சஸ் – 3
3 பள்ளிக்கூடம் செல்லும் வயது வந்தபோது அவனை பள்ளிĨ... [Read More]
1
ஆண்டன் செக்காவின் சிறுகதை…
கிறிஸ்துமஸ் சமயத்தில்.. (ஆண்டன் செக்காவ்) தமிழில் : &#... [Read More]
1
330. இனம் காண முடியாத நோய்
ஆறு மாதமாக குமரகுரு படுத்த படுக்கையாக இருந்தான்.... [Read More]
1
மறையாக்க பணப்பைகள்
மறையாக்க பணப்பை (crypto-wallet) என்பது மின்னனு நாணயத்தை சேமிக... [Read More]
1
1
1
தொண்டு
(50 வார்த்தைகளுக்குள் ஒரு குறும் கதை)வத்சலா கோயிலு... [Read More]
1
சொல் அந்தாதி - 161
சொல் அந்தாதி - 161 புதிருக்காக, கீழே    5 (ஐந்து)     திர... [Read More]
1
பின்னனி இசைகளை அமைப்பதற்கான Jamulus எனும் கட்டற்ற பயன்பாடு
இசைக்கருவிகள் இல்லாமலேயே பின்னனி இசைகளை நாடகங்&#... [Read More]
1
புரியாத உறவு
(50 வார்த்தைகளுக்குள் ஒரு குறும் கதை)நானும் ஃபாமும... [Read More]
1
1
நாடு...
வணக்கம் நண்பர்களே... பகுதி ③ ஊழ் அதிகார ஆய்வு... முந்த... [Read More]
1
சொல் வரிசை - 254
சொல் வரிசை - 254 புதிருக்காக, கீழே  ஆறு (6)   திரைப்படங... [Read More]