1
அக்காள் மடம், தங்கச்சி மடம்
     பதினாறாம் நூற்றாண்டு.     இராமேசுவரம்.     நĬ... [Read More]
1
காதல் பயணம் - கவிதை
காதல் பயணம் - கவிதை-----------------------------------------கண்களைப் பார்த்ததுகாதல&#... [Read More]
1
சொல் வரிசை - 255
சொல் வரிசை - 255 புதிருக்காக, கீழே  ஏழு (7)    திரைப்படĨ... [Read More]
1
1
வலை ஊடகங்களும் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களும்
பலருக்கு அறிவூட்டும் செயல் கண்டு உலகில் உயர்வான ... [Read More]
1
தன்னை அறிவாளியாகக் காட்ட மனிதன் என்னென்ன செய்கிறான்
தன்னை அறிவாளியாகக் காட்ட மனிதன் என்னென்ன செய்கி&... [Read More]
1
1
சும்மா இருத்தல் - கவிதை
சும்மா இருத்தல் - கவிதை------------------------------------------------சும்மா இருக்கச்சொ&#... [Read More]
1
AcademiX ஒரு அறிமுகம்
அகாடெமிக்ஸ் குனு / லினக்ஸ் என்பது ஒரு டெபியன் சார&... [Read More]
1
சுளகு
அனைவருக்கும் வணக்கம்...மேலும் படிக்க........ [Read More]
1
இதுவும் வடக்கு நோக்கிதான்
People's Right Protection Centre, Tamil Nadu#லாக்டவுன் துயரம் – 5ஏழுமாத கர்ப்பிணி900 கிம... [Read More]
1
இதுவும் வடக்கு நோக்கிதான்
People's Right Protection Centre, Tamil Nadu#லாக்டவுன் துயரம் – 5ஏழுமாத கர்ப்பிணி900 கிம... [Read More]
1
மாறும் பழமொழி........
 https://www.vinavu.com/2020/05/14/anti-tasmac-protest-ranipet-makkal-adhikaram-comrades-released-from-jail/#respond குடி குடியை கெடுக்கும்---------இது ... [Read More]
1
எதுவும் தெரியாதவன்…
எல்லோருக்குள்ளும் எல்லாம் தெரிந்தவனும் எதுவும... [Read More]
1
எழுத்துப் படிகள் - 310
எழுத்துப் படிகள் - 310 க்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்ī... [Read More]