1
வலிப்போக்கன் : மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-88.
சில நாட்களுக்கு முன் அவர் கடைக்கு சென்றபோது “ரோப்”“ என்பதற்கு மாறாக “ரேப்பு”  ஒன்னு கொடுங்க என்று  சர்வசாதரணமாக கேட்டேன் [Read More]
1
1
1
வலிப்போக்கன் : மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-85.
அதாவது வைப்பாட்டியாக வைத்துக் கொள்வதற்கு தெரு நாட்டாமையும் தெருக் கோயிலின் பூசாரிக்கும்  வீடு வாங்க,விற்க தொழில் செய்யும் புரோக்கருக்கும்  உசிலம்பட்டி சாதிவெறியர்களின் வெட்டு குத்து கதையை மிஞ்சிய தெருப்போரே நடந்தது..... [Read More]
1
வலிப்போக்கன் : மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-84.
அவர் சொன்னதை உங்களுக்குச் சொல்கிறேன் சிரிப்பு வந்தால் சிரியுங்கள்.. சிரிப்பு வரவில்லை என்றால் என்னை கோபிக்காதீர்கள். [Read More]
1
வலிப்போக்கன் : மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-83.
பூனை கோர்ட்டு, மற்றும் எலி கோரட்டுன்னு ரெண்டு கோர்ட் இருக்கிறது [Read More]
1
1
1
1
1
வலிப்போக்கன் : மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-78.
“மக்களை கொல்கிற போலீச”“தண்டிப்பது யாருங்க”... [Read More]
1
வலிப்போக்கன் : மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-77.
இன்னாரை கண்டு பிடித்து தெரிந்து கொல்ளவும்- சொல்ளவ்வும்..... [Read More]
1
வலிப்போக்கன் : மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-76.
மறுபிறப்பு  தத்துவத்தின் அர்த்தம் இதுதான் [Read More]
1
1