1
பயணங்கள் முடிவதில்லை : திரான்ஸ்சைபீரியன் ரயில் பயணம் - 26 மே- 25 ஜூன் 2015
உலகின் மிக நீளமான ரயில் பயணம் மட்டுமல்ல, என் ஆழமான மனதில் அதிக நாட்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்த கனவுப் பயணமும் கூட. விலடிவொசஸ்தொக் முதல் மோஸ்கோ (Vladivostok to Moscow) வரை எறக்குறைய 9,259 கிமீ. ஏழு நாட்கள் பயணம் . எனக்கு கிடைத்தது 5 நாட்கள் பயணம் மட்டுமே, 7000 கி மீ. உலான் உடெ முதல் மோஸ்கோ வரை (Ulan Ude to... [Read More]
1
திரான்ஸ்சைபீரியன் ரயில் பயணம் - 26 மே- 25 ஜூன் 2015
 திரான்ஸ்சைபீரியன் ரயில் பயணம் - 26 மே- 25 ஜூன் 2015  உலகின... [Read More]
1
Taxi ஓட்டுனர் தந்த ராஜ உபசரிப்பு
கொஞ்சமும் எதிர்பார்த்திராத சம்பவம். கொஞ்சமும் எ&... [Read More]
1
பிரமிக்க வைக்கும் காட்சிகள்- 30 மணி நேர பஸ் பயணம்
இந்த காணொளியில் வரும் காட்சிகள் இந்த உலகத்திற்க&... [Read More]
1
1
உலகம் அழகானது- மொங்கோலியா
ஜுன் ஒன்று 2015, எனக்கு இருந்தது இரண்டு 'ஓப்ஷன்ஸ்' மட்ட... [Read More]