தயவு செய்து Gmail முகவரி மட்டும் பயன்படுத்தி Register செய்யவும். இது Spam பதிவர்களை தடுப்பதற்கான முயற்சி.