3
புகைத்தல் உயிரைக் குடிக்கும்
வலைப்பதிவர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் யாழ்பாவாணன் வெளியீட்டகம் தனது தமிழ் மின்நூல் வெளியீட்டுப் பணி ஊடாக "புகைத்தல் உயிரைக் குடிக்கும்" என்ற மின்நூலை வெளியிட முன்வந்திருக்கிறது. இதனை வலைவழியே உலகெங்கும் அன்பளிப்பாக (இலவசமாக) பகிரவுள்ளோம். ... [Read More]
2
2018-4 மின்நூல் வெளியீடும் பரிசில் வழங்கலும்
வலைப்பதிவர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் யாழ்பாவாணன் வெளியீட்டகம் தனது தமிழ் மின்நூல் வெளியீட்டுப் பணி ஊடாக "உலகில் முதல் தோன்றியது தமிழ் மொழி - part-2" என்ற மின்நூலை வெளியிட முன்வந்திருக்கிறது. இதனை வலைவழியே உலகெங்கும் அன்பளிப்பாக (இலவசமாக) பகிரவுள்ளோம். இம்மின்நூலுக்கான கட்டுரைகளை வலைப்பதிவர்களிடம... [Read More]
2
புகைத்தல் சாவைத் தருமே!
தம்பி! புகைக்காதே தம்பி! புகைத்துப் போட்டு நீ சாகாதே! தம்பி! தம்பி! தம்பி! தங்கச்சி! புகைக்காதே தங்கச்சி! புகைத்துப் போட்டு நீ சாகாதே! தங்கச்சி! தங்கச்சி!  [Read More]
2
படிப்புக்கும் படித்தவருக்கும் எவ்வளவு பெறுமதி?
தம்பி! தங்கைகளே! - இன்றுபுளிக்கின்ற படிப்புத் தானே - நாளைஇனிக்கும் படிப்பு ஆகிறதே! - நீபடித்த படிப்புத் தானே - நாளைஉனக்கென்ற தனி அடையாளத்தைநிலைநிறுத்தப்போகிறதே!  [Read More]
2
தமிழ் செல்வா : மின்னணு ஓட்டு எந்திரம் ஒரு ஜனநாயக படுகொலை: எதிர்ப்போம்
மின்னணு ஓட்டு எந்திரம் இருக்கும் வரை  இந்தியாவில் ஜனநாயகம் இருக்காது.... [Read More]