1
அவர்கள் புரட்சியாளர்கள் இல்லை....
பாஸ்கலும் லிப்நிட்சும்புரட்சியாளர்களாக இருந்... [Read More]
1
அச்சாகிக் கிடக்கும் வரலாறு ( கொரோனாவுக்கு முன்)
பரோவா. எகிப்திய மன்னன்.தான் இறந்தவுடன் தனது பட்டத... [Read More]
1
அக்கரையும் இக்கரையும்......
பரோவா. எகிப்திய மன்னன்.தான் இறந்தவுடன் தனது பட்டத... [Read More]
1
நாற்பது நாள் நாய்கள்..
தலைப்பைச் சேருங்கள் கொரோனா பயபீதியில்உலகமே ஊர... [Read More]
1
நாற்பது நாள் நாய்கள்..
தலைப்பைச் சேருங்கள் கொரோனா பயபீதியில்உலகமே ஊர... [Read More]
1
இதுவும் வடக்கு நோக்கிதான்
People's Right Protection Centre, Tamil Nadu#லாக்டவுன் துயரம் – 5ஏழுமாத கர்ப்பிணி900 கிம... [Read More]
1
இதுவும் வடக்கு நோக்கிதான்
People's Right Protection Centre, Tamil Nadu#லாக்டவுன் துயரம் – 5ஏழுமாத கர்ப்பிணி900 கிம... [Read More]
1
மாறும் பழமொழி........
 https://www.vinavu.com/2020/05/14/anti-tasmac-protest-ranipet-makkal-adhikaram-comrades-released-from-jail/#respond குடி குடியை கெடுக்கும்---------இது ... [Read More]
1
மாறும் பழமொழி........
  குடி குடியை கெடுக்கும்---------இது பழைய மொழிகுடி குடி&... [Read More]
1
செல்வத்தூல் செல்வம் .....??????????
 வருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது  எனக்கு என்ன செய்... [Read More]
1
செல்வத்தூல் செல்வம் .....??????????
 வருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது  எனக்கு என்ன செய்... [Read More]
1
நண்பா.... என்ன..இந்த பக்கம்..........
நண்பா..என்ன இந்த பக்கம் . ஆள பாத்து ரெம்ப நாளாச்சே ... [Read More]
1
நண்பா.... என்ன..இந்த பக்கம்..........
நண்பா..என்ன இந்த பக்கம் . ஆள பாத்து ரெம்ப நாளாச்சே ... [Read More]
1
சங்கிகளுக்கு நக்கலைட்ஸ் -ன் ஆப்பு
திருவள்ளுவரை காவியாக்க துடிக்கும் பார்ப்பன பாச... [Read More]
1
சங்கிகளுக்கு நக்கலைட்ஸ் -ன் ஆப்பு
திருவள்ளுவரை காவியாக்க துடிக்கும் பார்ப்பன பாச... [Read More]