1
சொல் அந்தாதி - 154
சொல் அந்தாதி - 154 புதிருக்காக, கீழே    5 (ஐந்து)     திர... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : பேசத் தெரிந்தால் ஜெயிக்கலாம்
காலை முதல் மாலை வரையிலான ஒரு நாள் வாழ்க்கையைக் கĭ... [Read More]
1
1
பயன்மிகு ஒருங்குகுறியும் (Unicode) குரல் வழித் தட்டச்சும் (Voice to Typing)
2020 தை பிறந்தால் நல்வழி பிறக்கும் என்றோர்க்கு covid-19 கொர&... [Read More]
1
Node js என்பது என்ன்?
நோட்   ஜெ எஸ் என்பது ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ரண்டைம் இது க... [Read More]
1
பஞ்சராமர் தலங்கள் : தமிழ், ஆங்கில விக்கிப்பீடியா
அண்மையில் ஒரே பொருண்மையில் அமைந்த கட்டுரைகளை த... [Read More]
1
அக்கினிக்குஞ்சிற்கு வாழ்த்துகள்
அவுஸ்திரேலியாவில் இணையத்தளம் ஒன்றின் சாதனை. பத்&... [Read More]
1
சொல் வரிசை - 247
சொல் வரிசை - 247 புதிருக்காக, கீழே ஆறு (6)    திரைப்படங... [Read More]
1
விசுவல் பேசிக்.நெட் அடிப்ப்டைகள் பகுதி-5
டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கண்ட்ரோல்.இது டெக்ஸ்டை பயனருக்க... [Read More]
1
சி ஷார்ப் மெத்தட் ஓவர் லோடிங்க்.
மெத்தட் ஒவர் லோடிங்க் என்பது ஒரே கிளாசில் ஒன்றிற... [Read More]
1
”நினைத்திருக்கிறோம் சார்” (உதிரிப்பூக்கள் மகேந்திரன்)
“உதிரிப் பூக்கள்” மகேந்திரனின் எதிரிகளும் வியந&#... [Read More]
1
1
எக்சலில் xlookup ஃபங்க்சன்.
நாம் vlookup ஃபங்க்சன் பற்றி அறிவோம்.எக்சலில் முக்கியம... [Read More]
1
ஐம்பூத அமைதி -கவிதை
ஐம்பூத அமைதி -கவிதை-----------------------------------------மிதி படாமல்ஓய்ந்திருக... [Read More]
1
ஆனால் இவை ஏதொன்றிற்கும் ஆளற்றவர்களுக்கு....
நேற்று காலை பள்ளிக் கல்வித்துறையின் மேநாள் இயக்&... [Read More]