1
15. கண்ணில் ஒரு சுருக்கம்
"என்னடி ஒரு கண் மட்டும் சுருங்கின மாதிரி இருக்கு?" ... [Read More]
1
வாழ்க்கை என்பது என்ன? கனவா அல்லது நாடகமா? - சிசு நாகேந்திரன்
         உலகமே ஒரு நாடகமேடை.  அதில்நாமெல்லோரும் ந... [Read More]
1
18. படிக்காதவன்!
அருளுக்குத் தான் படிக்கவில்லையே என்ற குறை எப்போ&... [Read More]
1
1
OnlyKey எனும் கட்டற்ற பாதுகாப்புஅமைவு
நம்முடைய நடவடிக்கைகளுக்கான கணக்குகள் அனைத்தும... [Read More]
1
பெண்ணின் பெருமையே பெருமை...
வணக்கம் நண்பர்களே... முதலில் ஒரு பாட்டு கேட்போமா...?ம&... [Read More]
1
313. சிறையில் ஒரு கீதை!
"ஏம்ப்பா, நீ ஜெயிலுக்கு வந்து மூணு மாசம் ஆகப்போகுĪ... [Read More]
1
123Movies எனும் ஒரு இணையதளமும் 1List எனும் பயன்பாடும் ஒரு அறிமுகம்
123 மூவிஸ் என்பது பல்வேறு திரைப்படங்களையும் காண்ப... [Read More]
1
பைத்தான் பக்கங்கள்-1
டர்டில்(turtle).டர்டில் ஆனது ஒரு டிராயிங்க்வ் போர்டில்... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : கூடா நட்பு கூடாது !
நட்பு என்பது இரண்டு உடல்களில் உலவும் ஒற்றை ஆன்மா... [Read More]
1
வாழ்க்கைப் பாலம் - சிசு நாகேந்திரன்
ஒரு நீண்ட பாலம். அது மிகவும் அகலமானது. அந்தப்பாலத... [Read More]
1
வாழ்க்கைப் பாலம் - சிசு நாகேந்திரன்
ஒரு நீண்ட பாலம். அது மிகவும் அகலமானது. அந்தப்பாலத... [Read More]
1
பல்லடுக்கு வாடகைதாரர் (Multi-tenancy)
பல்லடுக்கு வாடகைதாரர் என்பது ஒரு கணினியின் மென்... [Read More]
1
எழுத்துப் படிகள் - 293
எழுத்துப் படிகள் - 293 க்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்ī... [Read More]
1
கட்டற்ற பயன்பாடுகளுக்கு எவ்வாறு பெயரிடப்பட்டன
1.Ansible எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டின் பெயரானது answerable எனும் சொ&... [Read More]