1
புராஜக்ட் மேனேஜ்மென்ட் 1
புராஜக்ட் மேனேஜ்மென்ட் 1 * என் அன்புக்கும், மரியாத... [Read More]
1
Poem : திசை திருப்பு
  திசை திருப்பு கொழுந்து விட்டெரியும் பிரச்சினை&... [Read More]
1
Vetrimani : இன்னும் ஒரு கால் நூற்றாண்டு கடக்கட்டும்…..
ஒவ்வொரு கால்நூற்றாண்டும் நமக்கு முன்னால் ஏகப்ப&... [Read More]
1
Kavithai : பொய்கள்
பொய்கள் அப்போதெல்லாம் பொய் சொல்வது கடினமாய் இரு... [Read More]
1
தன்னை அறிவாளியாகக் காட்ட மனிதன் என்னென்ன செய்கிறான்
தன்னை அறிவாளியாகக் காட்ட மனிதன் என்னென்ன செய்கி&... [Read More]
1
நிக் வாயிச்சஸ் – 3
3 பள்ளிக்கூடம் செல்லும் வயது வந்தபோது அவனை பள்ளிĨ... [Read More]
1
நிக் வாயிச்சஸ் – 2
2 இப்படி ஒரு குழந்தை பிறந்தால் யார் தான் மகிழக் கூ... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : பூமியை நேசிப்போம் !
ஒரு பிரபலமான ஜென் கதை உண்டு. இரண்டு துறவிகள் பயணம... [Read More]
1
நிக் வாயிச்சஸ் – 1
1 “என் குழந்தை எங்கே ?” ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ள பிரிஸ்... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : திடீர் பணக்காரன் ! 
திடீர் பணக்காரன் !  மனதில் கொஞ்சம் தில். கையில் ஒர... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : இளைஞனை இறுக்கும் இணைய வலை ! 
இளைஞனை இறுக்கும் இணைய வலை !  பிரான்டி வுல்ஃப் மூனĮ... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : நிபந்தனையற்ற அன்பு
நிபந்தனையற்ற அன்பு ரோஸ் பிறக்கும் போதே மாபெரும்... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : இந்தத் தடைகளைத் தாண்டுங்கள் !
இந்தத் தடைகளைத் தாண்டுங்கள் ! நதியைக் கவனித்திரு... [Read More]
1
காற்றும், கிருமியும் அப்புறம் கடவுளும்
காற்றும், கிருமியும் அப்புறம் கடவுளும் + + கண்ணுக்... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : பொழுதுபோக்கும், பொழுதை ஆக்கும் !
பொழுதுபோக்கும், பொழுதை ஆக்கும் ! எப்படா ஸ்கூல் மண... [Read More]