1
1
அனைத்தையும் நிருவகிக்கின்ற ஒரு திற மூல அரட்டை கருவி
உடனடி செய்தியிடலும் இணையத்தில் அரட்டையும் தற்... [Read More]
1
VeraCrypt ஒரு அறிமுகம்
VeraCrypt என்பது விண்டோஸ், மேக் ஓஎஸ்எக்ஸ் , லினக்ஸ் ஆகிய அ... [Read More]
1
1
FreeMeshஎனும்விரைவாக செயல்படும், திறமூல வலையமைப்பு
FreeMesh என்பது விலைமலிவான, செயல்திறன்மிக்க, தனியுரிமை&#... [Read More]
1
HomeBankஎனும்திறமூலநிதி கட்டுப்பாட்டுகருவி
நேரடியாக வங்கிக்கு செல்லாமல் நாம் இருக்கின்ற இ... [Read More]
1
OpenFOAMஎனும் கட்டற்ற மென்பொருள் கருவி
OpenFOAM என்பது மிகப்பிரபலமான திரவ ங்களின் இயக்கவியல் &#... [Read More]
1
1
திறமூல இணைய சேவையகங்கள் ஒரு அறிமுகம்
பொதுவாக ஒருஇணையசேவையகம் என்பது வன்பொருளை அல்லĪ... [Read More]
1
1
SNMPஎனும் ஒரு பயன்பாட்டுஅடுக்கு நெறிமுறை
. SNMPஎன சுருக்கமான ப்பெயரில்அழைக்கப்பெறும் எளிய வல... [Read More]
1
1
கூகுள் நிறுவனத்தின் கொரோனா வைரஸ் பற்றிய தகவல் தளம்
கூகுள் நிறுவனமானது நிகழ்நிலைபடுத்தப்பட்ட கொரோ... [Read More]
1
1
Instaஎனும் கருவிகளின் தொகுப்பு
Instaஎன்பது ஒரு ஒருங்கிணைந்த இன்ஸ்டாகிராம் எனும் சம... [Read More]