1
திரைஜாலம்: சொல் வரிசை - 197
சொல் வரிசை - 197   புதிருக்காக, கீழே  எட்டு (8)  திரைப்படங்களின்  பெயர்களும்,  அவைகளில் ஒவ்வொரு திரைப்படத்திலும் இடம் பெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடலின் முதல் வரிச் சொற்களும் (தொடக்கச் சொற்களை நீக்கி விட்டு) அடைப்புக் குறிகளுக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.   


1.   மன்னன்(---  ---  ---  --- அம்மாவை வணங்காது)
  
2.   அன்னை ஓர் ஆலயம்(---  ---  ---  --- சிறகொடிந்த கிள்ளை)
  
3.   கோகுலத்தில் சீதை(---  ---  --- உன்னை தூக்கம் தழுவாதா)

4.   மதராசப்பட்டினம்(---  ---  --- உன் அன்பில் தானே நான்)  

5.   மனதில் உறுதி வேண்டும்(---  ---  --- மணியே போராட்டமா)

6.   நாடோடி தென்றல்(---  ---  மாலை இளம் கதிரழகே) 

7.   முன்னோடி(---  ---  --- ஒன்று நேரில் இன்று பார்க்கிறேன்) 

8.   புகழ்(---  ---  --- இனி வாழும் நாட்கள் எல்லாம்)

எல்லாப் பாடல்களின் தொடக்கச் சொற்களை கண்டு பிடித்து,  அவற்றில்   முதல்  சொற்களை மட்டும் வரிசைப் படுத்தினால் மற்றொரு திரைப்படப் பாடலின் முதல் வரியாக அமையும்.  

அந்தத் திரைப்படப் பாடலையும்அந்தப் பாடல் இடம்  பெற்ற   திரைப்படத்தின்   பெயரையும்  கண்டு பிடிக்க  வேண்டும். 

விடைகளை அனுப்பும் போது, பாடல்களின் தொடக்கச் சொற்கள், சொல்வரிசை பாடல் வரிகள், அந்தப்பாடல் இடம் பெற்ற திரைப்படம் ஆகியவற்றை பின்னூட்டம் மூலமாக  அனுப்பவும்.

* * * * * * * *

திரைப்படங்களில் இடம் பெறும் பாடல்களை  அறிய / கேட்க கீழ்க்கண்ட வலைத்தளங்கள் உதவும்.  


http://tamilthiraipaadal.com/viewallmovies.php
http://www.friendstamilmp3.com/
http://gaana.com/album/tamil
http://google.com

ராமராவ்  

Who Voted

Leave a comment