1
திருக்குறள் கதைகள்: 220. நகர்ப்புற நக்ஸலைட்!

சண்முகம் ஆட்டோவில் போய்க்கொண்டிருந்தபோது, சாலையோரம் கிடந்த மனிதனைப் பார்த்தார். 


"கொஞ்சம் நிறுத்துப்பா!" என்றார் சண்முகம். 

Who Voted

Leave a comment