1
திரைஜாலம்: எழுத்துப் படிகள் - 241

எழுத்துப் படிகள் - 241 க்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லா திரைப்  படங்களும் எம்.ஜி.ஆர் நடித்தவை.  ஆனால் இறுதி விடைக்கான திரைப்படம் (6)  அஜித்குமார்   கதாநாயகனாக  நடித்தது.  


 


எழுத்துப் படிகள் - 241  க்கான திரைப்படங்களின் பெயர்கள். 1.   அரசிளங்குமரி                    

2.   குலேபகாவலி              

3.   முகராசி         

4.   பணத்தோட்டம்                    

5.   காவல்காரன்            

6.   தர்மம் தலைகாக்கும்   
    


    
இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் அமைத்துக் கொண்டால்,  அந்த வரிசையில், முதல் படத்தின் முதல் எழுத்து, 2 - வது படத்தின் 2 - வது எழுத்து, 3 - வது படத்தின் 3 - வது எழுத்து, என்று அப்படியே படிப்படியாக 6 - வது படத்தின் 6 - வது எழுத்து இவற்றைச் சேர்த்தால், வேறு ஒரு திரைப்படத்தின் பெயர் அமையும். 

விடைக்கான திரைப்படத்தின் பெயரை கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

இறுதி விடைக்கான திரைப்படத்தின் பெயரை பின்னூட்டமாக மட்டும் அனுப்பவும். 


ராமராவ் 

Who Voted

Leave a comment