1
பொழுதுபோக்கு : ஊர்ப்புதிர் - 100
ஊர்ப்புதிர் - 100ல், தமிழகத்தில் உள்ள    பத்து   (10)    ஊர்களின் பெயர்கள் ஒரு வரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.   

இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் மாற்றி  அமைத்துக் கொண்டால், அந்த வரிசையில், முதல் ஊரின் முதல் எழுத்து,  2-வது ஊரின்  2-வது எழுத்து, 3-வது ஊரின் 3-வது எழுத்து  என்று  அப்படியே படிப்படியாக, 10-வது ஊரின்   10-வது  எழுத்து சேர்த்தால்,   தமிழகத்தில்    உள்ள   வேறு   ஒரு    ஊரின்   பெயர்  [ பத்து (10) எழுத்துக்களைக் கொண்டது]  கிடைக்கும்.


ஊர்ப்புதிர் - 100 க்கான ஊர்களின் பெயர்கள்:


1.   காஞ்சிபுரம்                 
2.   இளவங்கர்குடி                
3.   திருக்கழுக்குன்றம்                  
4.   வெண்மான்கொண்டான்            
5.   மணப்பாறை                 
6.   அபிவிருத்தீஸ்வரம்  
7.   விருதுநகர் 
8.   பெரம்பலூர்                 
9.   திண்டிவனம் 
10. கைவிடந்தாங்கல்  'ஊர்ப்புதிர்' விடைக்கான ஊரின் பெயரைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

குறிப்பு :  தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒன்று.   

விடையை பின்னூட்டம் மூலமாக மட்டும் அனுப்பவும்.
ராமராவ் 
      

Who Voted

Leave a comment