1
திரைஜாலம்: சொல் வரிசை - 192
சொல் வரிசை - 192   புதிருக்காக, கீழே   எட்டு (8) திரைப்படங்களின்  பெயர்களும்,  அவைகளில் ஒவ்வொரு திரைப்படத்திலும் இடம் பெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடலின் முதல் வரிச் சொற்களும்  (தொடக்கச் சொற்களை நீக்கி விட்டு) அடைப்புக் குறிகளுக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.   


1.   பூந்தோட்ட காவல்காரன்(---  ---  நான் பாட வந்தேனே)
  
2.   ராசய்யா(---  ---  ---  --- கேட்டுக்கோ வாய்யா)
  
3.   இளமை காலங்கள்(---  ---  ---  பாவை கண்ணிலோ)

4.   உயர்ந்த உள்ளம்(---  ---  ---  --- என்றும் அவள் ஆட்சியே)  

5.   ராஜா ராணி(---  ---  கண்டிடலாம் வாருங்க) 

6.   கட்டப்பாவ காணோம்(---  ---  --- கைகளில் பிடித்திட வழி)

7.   பாக்கியலட்சுமி(---  ---  --- என்ன வெள்ளி நிலவே) 

8.   ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜகுமாரி (---  ---  ராஜகுமாரி ஒய்யாரி)


எல்லாப் பாடல்களின் தொடக்கச் சொற்களை கண்டு பிடித்து,  அவற்றில்   முதல் சொற்களை மட்டும் வரிசைப்படுத்தினால் மற்றொரு திரைப்படப் பாடலின் முதல் வரியாக அமையும்.  

அந்தத் திரைப்படப் பாடலையும்அந்தப் பாடல் இடம்  பெற்ற    திரைப்படத்தின்   பெயரையும் கண்டுபிடிக்க   வேண்டும். 

விடைகளை அனுப்பும் போது, பாடல்களின் தொடக்கச் சொற்கள், சொல்வரிசை பாடல் வரிகள், அந்தப்பாடல் இடம் பெற்ற திரைப்படம் ஆகியவற்றை பின்னூட்டம் மூலமாக  அனுப்பவும்.

* * * * * * * *

திரைப்படங்களில் இடம் பெறும் பாடல்களை அறிய / கேட்க கீழ்க்கண்ட வலைத்தளங்கள் உதவும்.  


http://tamilthiraipaadal.com/viewallmovies.php
http://www.friendstamilmp3.com/
http://gaana.com/album/tamil
http://google.com

ராமராவ்  

Who Voted

Leave a comment