1
திரைஜாலம்: எழுத்துப் படிகள் - 232
எழுத்துப் படிகள் - 232 க்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லா திரைப்படங்களும் அர்ஜுன் நடித்தவை. ஆனால் இறுதி விடைக்கான திரைப்படம் (6) கமலஹாசன் கதாநாயகனாக நடித்தது.எழுத்துப் படிகள் - 232 க்கான திரைப்படங்களின் பெயர்கள்.1. இளமை

2. மங்காத்தா

3. ஆயுத பூஜை

4. ஜெய்ஹிந்த்

5. ஜென்டில்மேன்

6. துருவ நட்சத்திரம்


இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் அமைத்துக் கொண்டால், அந்த வரிசையில், முதல் படத்தின் முதல் எழுத்து, 2 - வது படத்தின் 2 - வது எழுத்து, 3 - வது படத்தின் 3 - வது எழுத்து, என்று அப்படியே படிப்படியாக 6 - வது படத்தின் 6 - வது எழுத்து இவற்றைச் சேர்த்தால், வேறு ஒரு திரைப்படத்தின் பெயர் அமையும்.

விடைக்கான திரைப்படத்தின் பெயரை கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

இறுதி விடைக்கான திரைப்படத்தின் பெயரை பின்னூட்டமாக மட்டும் அனுப்பவும்.


ராமராவ்

Who Voted

Leave a comment