1
உளி : நீட் எனும் மோசடி
நீ அரிசி கொண்டு வா
நான் உமி கொண்டு வாரேன்
ரெண்டையும் கலந்து ஊதி ஊதி தின்போம்

என்பது போல் நீட் தேர்வு நம் மக்களின் உரிமையை அனுபவிக்க அவர்கள் கையில் அதிகாரத்தை கொடுத்தாகிவிட்டது..இனிமேல் பறிப்பதைத்தவிர வேறு வழியில்லை.

Who Voted

Leave a comment