1
திரைஜாலம்: சொல் வரிசை - 185
சொல் வரிசை - 185 புதிருக்காக, கீழே ஏழு (7) திரைப்படங்களின் பெயர்களும், அவைகளில் ஒவ்வொரு திரைப்படத்திலும் இடம் பெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடலின் முதல் வரிச் சொற்களும் (தொடக்கச் சொற்களை நீக்கி விட்டு) அடைப்புக் குறிகளுக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.


1. துளசிமாடம்(--- --- --- தென்றல் வீசும் இரவினிலே)

2. இரும்பு குதிரை(--- --- --- அன்றிலாகி அழுகிறேன்)

3. வண்டிச்சோலை சின்ராசு(--- --- சேலையில் வந்தது முன்னே)

4. பூமாலை(--- --- --- --- உன் பெண்மை ஆண்மைக்கு பலிதானா)

5. இது சத்தியம்(--- --- --- --- சின்ன சின்ன இடையினில் பூவக் கட்டி)

6. இருவர் உள்ளம்(--- --- --- காதலர் வருவார் தயங்காதே)

7. கண்ணே பாப்பா(--- --- என் கனிமுத்து பாப்பா)


எல்லாப் பாடல்களின் தொடக்கச் சொற்களை கண்டு பிடித்து, அவற்றில் முதல் சொற்களை மட்டும் வரிசைப்படுத்தினால் மற்றொரு திரைப்படப் பாடலின் முதல் வரியாக அமையும்.

அந்தத் திரைப்படப் பாடலையும், அந்தப் பாடல் இடம் பெற்ற திரைப்படத்தின் பெயரையும் கண்டு பிடிக்க வேண்டும்.

விடைகளை அனுப்பும் போது, பாடல்களின் தொடக்கச் சொற்கள், சொல்வரிசை பாடல் வரிகள், அந்தப்பாடல் இடம் பெற்ற திரைப்படம் ஆகியவற்றை பின்னூட்டம் மூலமாக அனுப்பவும்.

* * * * * * * *

திரைப்படங்களில் இடம் பெறும் பாடல்களை அறிய / கேட்க கீழ்க்கண்ட வலைத்தளங்கள் உதவும்.


http://tamilthiraipaadal.com/viewallmovies.php
http://www.friendstamilmp3.com/
http://gaana.com/album/tamil
http://music.cooltoad.com/music
http://google.com

ராமராவ்

Who Voted

Leave a comment