2
பொழுதுபோக்கு : ஊர்ப்புதிர் - 97
ஊர்ப்புதிர் - 97ல், தமிழகத்தில் உள்ள ஒன்பது (9) ஊர்களின் பெயர்கள் ஒரு வரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் மாற்றி அமைத்துக் கொண்டால், அந்த வரிசையில், முதல் ஊரின் முதல் எழுத்து, 2-வது ஊரின் 2-வது எழுத்து, 3-வது ஊரின் 3-வது எழுத்து என்று அப்படியே படிப்படியாக, 9-வது ஊரின் 9-வது எழுத்து சேர்த்தால், தமிழகத்தில் உள்ள வேறு ஒரு ஊரின் பெயர் [ஒன்பது (9) எழுத்துக்களைக் கொண்டது] கிடைக்கும்.


ஊர்ப்புதிர் - 97 க்கான ஊர்களின் பெயர்கள்:

1. அரண்மனைப்பட்டி
2. வடகரைநம்மியந்தல்
3. மிட்டாளம்
4. ஆவுடையாபுரம்
5. நல்லாம்பிள்ளை
6. தென்மாதிமங்கலம்
7. கலிங்கலேரி
8. பனைமடல்
9. குறிஞ்சிப்பாடி


'ஊர்ப்புதிர்' விடைக்கான ஊரின் பெயரைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

குறிப்பு : தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒன்று.

விடையை பின்னூட்டம் மூலமாக மட்டும் அனுப்பவும்.


ராமராவ்

Leave a comment