1
எதிர்பார்த்ததை விட 10 மடங்கு அதிக டேட்டா; அம்பானி நீ வாழ்க, உன் குலம் வாழ்க.!
கூறப்படும் பிராட்பேண்ட் சேவையானது, ஜியோ 4ஜி சேவையை போன்றே, கற்பனைக்கு எட்டாத டேட்டா நன்மைகளையும், நம்பமுடியாத பிராட்பேண்ட் வேகத்தையும் வழங்குகிறது. அது சார்ந்த விரிவான விவரங்கள் இதோ.!

Who Voted

Leave a comment