1
பழைய வீடு - கவிதை
பழைய வீடு - கவிதை
-----------------------------------
தரையில் கிடந்த பொருட்கள்
மாறிப் போய் இருக்கும்

சுவற்றில் வரைந்த கிறுக்கல்கள்
மாறிப் போய் இருக்கும்

கம்பிகளில் படிந்த ரேகைகள்
மாறிப் போய் இருக்கும்

காலி செய்த வீட்டின்
முகப்பு முகம் மட்டும்

கனத்த கதவோடு
காத்துக் கொண்டு இருக்கும்
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

Who Voted

Leave a comment