1
மாறும் பழமொழி........
 
வினவு | Tamil news analysis, alternative politics, culture ...
https://www.vinavu.com/2020/05/14/anti-tasmac-protest-ranipet-makkal-adhikaram-comrades-released-from-jail/#respond

 குடி குடியை கெடுக்கும்---------இது பழைய மொழி

குடி குடியரசை வளர்க்கும் ---- இது புதிய மொழி..நேற்றைய   விசேசம்....

குடும்பத்தலைவி ரேசன் கடைக்கும்
குடும்பத் தலைவன் சாராய கடைக்கும்
சென்றதுதான் இன்றைய விசேசம்..
சமூகத்தில் நிலவும் வலிகளை பதிவிடும் தமிழ் பதிவர்.

Who Voted

Leave a comment