1
அக்காள் மடம், தங்கச்சி மடம்


     பதினாறாம் நூற்றாண்டு.


     இராமேசுவரம்.


     நான்கு பேர் அந்தப் பல்லக்கினைச் சுமந்தபடி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள்.


     பல்லக்கிற்கு முன்னும் பின்னும் சில வீரர்கள் காவலுக்குச் செல்கிறார்கள்.


    பல்லக்கில் சிவகாமி நாச்சியார்.


மேலும் படிக்க »

Leave a comment