1
மெல்லத் தமிழினிச் சாகும்


     மெல்லத் தமிழினிச் சாகும்


     மெத்தப் படித்தப் பலரும்கூட, பாரதி  அப்பொழுதே சொல்லிவிட்டார், மெல்லத் தமிழினிச் சாகும் என்று உரைப்பதை நம்மில் பலரும் கேட்டிருக்கலாம்.


     மெல்லத் தமிழினிச் சாகும்


     மகாகவி பாரதி இப்படியா கூறினார்?


மேலும் படிக்க »

Leave a comment