1
போட்டா ஷாப் டிப்ஸ் & ட்ரிக்ஸ்.


இமேஜூக்கு sepia எஃபெக்ட் பயன்படுத்துதல்.
முதலில் யாராவது ஒருவர் படத்தைப் போட்டா ஷாப்பில்  ஓபன் செய்து கொள்ளவும்.
லேயர் மெனுவிற்க்கு சென்று New Adjustment Layer என்பதில் Hue/Saturation என்ற விவரத்தை தேர்வு செய்யவும்.
பாப் அப் பாக்ஸ் ஒன்று வரும் .
அதில் ஓகே செலெக்ட் செய்யவும்.
இது ஆட்டோ மேட்டிக் ஆக லேயர் பேலட்டில் Hue/Saturation லேயரை உருவாக்கும்.
மேலும் இது hue/saturation பிராப்பர்ட்டி பாக்ஸை ஓபன் செய்யும்.
இதில் preset என்பதில் sepia என்பதை தேர்வு செய்யவும் .
இப்பொழுது இமேஜ் கீழ்கண்டவாறு இருக்கும்.

Liquify  ஃபில்டெர்.
முதலில் ஒரு இமேஜ் ஒன்றை ஓபன் செய்து கொள்ளவும்.
Filter மெனுவில் liquefy என்பதை தேர்வு செய்யவும்.
Liquify டையலாக் பாக்ஸ் ஓபன் ஆகும்.
அதில் டிஃபால்ட் ஆக வார்ப் டூல் செலெக்ட் ஆகியிருக்கும். இல்லையெனில் அந்த டையலாக் பாக்ஸின் இடது மேல்புறம் உள்ள அந்த டூலை செலெக்ட் செய்து கொள்ளவும்.
பிரஸ் அளவு 25 என்றும் பிரஸ் பிரஸ்ஸர் 70 என்றும் மாற்றவும்.
நமக்கு தேவையானவாறு பிக்சரில் கிளிக் செய்து டிராக் செய்து கொள்ளவும்.
இப்பொழுது கீழே உள்ளவாறு இருக்கும்.
நன்றி.
முத்து கார்த்திகேயன்,மதுரை.
To learn any computer course inMadurai contact:96293 291242


Leave a comment