2
கலக்கல் காக்டெயில்-183 | கும்மாச்சிகும்மாச்சி: கலக்கல் காக்டெயில்-183

சமீபத்தில் நடந்த கூத்தாடிகளின் வேலை நிறுத்தம்தான் எனக்கு தெரிந்து யாராலும் கண்டுகொள்ளப்படாத ஒரு வேலை நிறுத்தம். பொதுமக்கள் ஐயோ புதுப் படம் ஏதும் வரவில்லையே என்ன செய்வது என்று தவித்த மாதிரி தெரியவில்லை. மாறாக தக்காளி தொல்லை விட்டுதுடா என்று நிம்மதியாக இருந்தார்கள். ஏதோ தியேட்டர்காரர்களும், க்யூப் வைத்தவனுக்கும் இருந்த வாய்க்கா வரப்பு பிரச்சினை தீர்ந்ததா என்று தெரியவில்லை, ஆனால் ஹான்... ஹான்.... கூட்டம் கூடாத..பஞ்சயாத்து முடிஞ்சு போச்சு போ..போ என்று துண்டை உதறி துரத்திவிட்டு

Leave a comment