1
யார்?     திருக்குறள்


     உலகப் பொதுமறை


     இது உலகமே ஏற்றுக் கொண்ட கருத்து


     ஆனால் திருவள்ளுவர்


     திருவள்ளுவர் யார்?


மேலும் படிக்க »

Leave a comment