1
FreeMeshஎனும்விரைவாக செயல்படும், திறமூல வலையமைப்பு

FreeMesh என்பது விலைமலிவான, செயல்திறன்மிக்க, தனியுரிமையை மதிக்கும் 10 நிமிடங்களுக்குள் கட்டமைக்கமுடிந்த ஒருவலை அமைப்பாகும்.இந்த திறமூல வலையமைப்பானது விரைவில் முழுமையாக மக்களிடம் கொண்டுசெல்லவிருப்பதாக உறுதியளிக்கின்றது.
நாம் இந்த திறமூல வலையமைப்பை பயன்படுத்துவதற்கான காரணம் பின்வருமாறு: இது தனியுரிமையை மதித்து நம்முடைய தரவுகள் நமக்குமட்டுமே உரியது என்ற அடிப்படையில் நம்முடைய தரவுகளை க் கண்காணிக்கவோ சேகரிக்கவோ செய்யாது இதனை நாம் எளிதாக சரிபார்க்கமுடியும்

அடுத்து இது பாதுகாப்பினையும் செயல்திறனையும் அவ்வப்போது புதுப்பித்தல்களை உறுதியாக தவறாமல் தொடர்ந்து செய்து கொண்டேயிருக்கின்றது அதாவது நாம் விரும்பும் வரை இதனை புதுப்பிக்க நமக்கு சுதந்திரம் அளிக்கின்றது

இந்த வலைபின்னல் அமைப்பில் ஒற்றையான, மிகப் பெரிய கம்பியில்லா வலைபின்னலை ஒளிபரப்ப பல்வேறு கம்பியில்லா திசைவிகள்( routers) ஒன்றிணைந்து செயல்படுகின்றன. இதனுடைய ஒரு வலைபின்னலில் உள்ள ஒவ்வொரு திசைவியும் நம்முடைய தரவுகளுக்கான சிறந்த “பாதையை” வழங்க மற்ற வைகளுடன் புத்திசாலித்தனமாக தொடர்பு கொள்கிறதுஇதிலுள்ள சிவப்பு வலைபின்னலானது ஒற்றையான கம்பியில்லா திசைவியைக் குறிக்கிறது, பச்சை வண்ணமானது ஒரு வலைபின்னலாகும். இதில் செந்தரம் ,4G LTE ஆகியஇரண்டு தொகுப்புகள் உள்ளன அவற்றுள் ஒன்றினை பெற்று இந்த FreeMesh ஐ துவங்கி பயன்படுத்திகொள்க

, 4G LTE எனும் பெயர் குறிப்பிடுவதை போன்றுஇந்த 4G LTE தொகுப்பானது செல்லுலார் தரவு இணைப்புகளை ஆதரிக்கின்றது. இந்த வசதி நுகர்வோர் வலைபின்னல் அமைப்பில் அரிதானதாகும், மேலும் இது ஒருசிலருக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது. இதனை முழு வேக-தோல்வியில்லா திறனுடன் மின்வழங்கல் , செல்பேசி சேவைஆகியவைகளுடன் நாம் விரும்பும் இடத்தில் எங்கு வேண்டுமானாலும் இந்த கையடக்க வலைபின்னலை அமைத்து பயன்படுத்திகொள்ளலாம்.
இந்த ஃப்ரீமெஸ் கருவிகளானவை முதன்மை திசைவிகளுடனும் இரண்டு முனைமங்களுடனும் கிடைக்கின்றன. இதனுடைய திசைவியும் முனைமங்களும் 802.11ac, 802.11r , 802.11s ஆகிய செந்தரங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. இதில் சேர்க்கப்பட்ட firmware சாதனங்களுக்கான லினக்ஸ் வெளியீடான OpenWrtஇன் உட்பொதிக்கப்பட்டு தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பதிப்பில் இதுஇயக்குகின்றது.
இதனுடைய திசைவியானது ஒருசில நல்ல ஒளியூடுருவும்தன்மையைக் கொண்டுள்ளது:
இதில் மையசெயலி : : Dual-core 880MHz MediaTek MT7621AT (two cores/four threads!)
தற்காலிக நினைவகம் :: DDR3 512MB.
இடைமுகங்கள்:: 1x GbE WAN, 4x GbE LAN, 1x USB 2.0 ports, 1x microSD card slot, 1x SIM slot
ஆண்டெனா: 2x 5dBi 2.4GHz, 2x 5dBi 5GHz, 2x 3dBi 3G / 4G (உள்ளமைக்கப்பட்ட)
4G LTE modem: TE category 4 module, 150Mbps downlink and 50Mbps uplink

ஆகியவை வன்பொருட்களை கொண்டுள்ளது
FreeMesh ஐ கட்டமைத்தல்
இதனோடு கிடைக்கின்ற இதனுடைய README எனும் கையேடானது எளிய வழிமுறைகளையும் வரைபடங்களையும் வழங்குகிறது. அதனைபடித்தறிந்து கொண்டு இதனை கட்டமைப்பது மிகஎளிதான செயலாக அமைகின்றது .முதலில் முதன்மை திசைவி அமைப்பதன் மூலம் இதனைதுவகலாம். பின்வரும் எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றிடுக:
1. முதல் முனைமத்தை (நீல வண்ணத்திலுள்ளWAN வாயில்) முதன்மை திசைவியுடன் (மஞ்சள் வண்ண LAN வாயில்) இணைத்திடுக.

2. சுமார் 30 முதல் 60 வினாடிகள் காத்திருந்திடுக. அமைவு முடிந்ததும் முனைமமாநது அதனுடைய LEDs விட்டுவிட்டு எரிவதை காணலாம்.
3. முனைமத்தினை வேறொரு இடத்திற்கு நகர்த்திடுக.
அவ்வளவுதான்! பணிமுடிந்தது இதன்மபின்னர் முனைமங்களை இணைப்பதற்காகவென தனியாக கையேடு எதுவும் தேவையில்லை; நாம் அவற்றை முதன்மை திசைவிக்குள் செருகினால் போதும், மீதமுள்ள செயல்களை அதுவேபார்த்து செய்து கொள்கின்றது. நாம் அதே வழிமுறையில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட முனைமங்களை மேலே கூறிய படிமுறைகளை மீண்டும் செய்தபின்னர்முனைமங்களை செருகி இணைப்பினை சேர்க்கலாம்;.
இதனுடைய வசதிவாய்ப்புகள்
பெட்டியின் வெளியே,இதனுடையOpenWRT , LuCI ஆகியவற்றின் கலவையை இயக்குகிறது. இது ஒரு திசைவியிலிருந்து நாம் எதிர்பார்க்கும் அனைத்து வசதி வாய்ப்புகளையும் கொண்டுள்ளது.
FreeMesh இன்செயல்திறன்
இந்த வலை அமைப்பை அமைத்த பிறகு, நம்முடைய வீடுமுழுவதும் பல்வேறு இடங்களுக்கு முனைமங்களை நகர்த்தி அலைவரிசையை சோதிக்க iPerf ஐப் பயன்படுத்தி சரிபார்த்திடும்போது 150Mbps கிடைப்பதை காணலாம். எந்தவொரு சுற்றுச்சூழல் மாறுபாடுகளாலும் அருகலையானது பாதிக்கப்படலாம், எனவே தூர அளவு மாறுபடலாம். முனைமங்களுக்கும் முதன்மை திசைவிக்கும் இடையிலான தூரம் அலை வரிசையில் ஒரு பெரிய காரணியாக விளங்குகின்றது. இருப்பினும், இதனுடைய உண்மையான பயன் அதன் மேல்-இறுதி வேகம் அன்று, ஆனால் ஒரு இடைவெளி முழுவதும் சிறந்த சராசரி வேகம் கிடைக் கின்றது . வீட்டின் வெகு தொலைவில் கூட, கானொளி விளையாட்டுகளை விளையாடவும், இடையூறு இல்லாமல் பணிசெய்திடவும் முடியும் வீட்டின் கொல்லைப்புறத்திற்கு செல்வதற்கு முன் ஒரு சாளரத்தின் முனைமங்களில் ஒன்றை மாற்றியமைத்தால் போதும்.அங்குஅமர்ந்து கூட பணியைஎளிதாக செய்ய முடியும்

Leave a comment