1
தமிழுக்குச் செய்தி சொல்லி அழைத்துக் கொள்வோமா...?
|| வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தால் நாலும் நடக்கலாம்... அந்த நாலும் தெரிஞ்சி நடந்துகிட்டா நல்லா இருக்கலாம்... || எனும் கவியரசர் கண்ணதாசன் வரிகளோடு தொடர்கிறேன்...

மேலும் படிக்க.....

Leave a comment