1
வணக்கம் க்யூபா
தன் மக்கள் கொத்துக் கொத்தாக செத்துக் கொண்டிருந்த
தன்னால் தன் மக்களைக் காப்பாற்றவே முடியாது
என்பதை உணர்ந்த தருணத்தில்
உலகத்தின்முன் மண்டியிட்டான்
கையேந்தினான்
தன் மக்களைக் காக்க வேண்டும் என்று கதறினான்
இரக்கமுள்ள நாடுகளின் இதய ஈரத்தையும் அமெரிக்கா உறிஞ்சி எடுத்துவிட்டது
இழந்து இழந்து
அழுது அழுது
கண்ணீரெல்லாம் உலர்ந்த நொடியில் அந்த மனிதன் முடிவெடுத்தான்
இதுபோன்ற துயரம் அமெரிக்காவிற்கும் வரக்கூடாது
அமெரிக்காவிற்கே வந்தாலும் அவர்களைக் காக்கிற சக்தியோடு க்யூபா எழவேண்டும் என்று
விளைவு
கொரொனா பாதித்த சொந்த மக்களுக்கே கதவடைக்கும் நாடுகளுக்கிடையே
தன்னை நிந்தித்த நாட்டின் கொரானா தாக்கிய மக்களையே தன் மடியமர்த்தி வைத்தியம் பார்க்கிறது க்யூபா
வணக்கம் க்யூபா
வணக்கம் காஸ்ட்ரோ
நன்றியும் வணக்கமும் க்யூப மருத்துவர்காள்
பிரிய அணைப்பு க்யூப மக்களே

Who Voted

Leave a comment