1
பிளாக்செயின் தொழில்நுட்ப வழிகாட்டி தொடர்-10-பிட்காயின் தொடர்ச்சி

பிட்காயினின் மதிப்பு
கடந்த இரண்டு மாதங்களில் பிட்காயினின் மதிப்பு வெகுவாக அதிகரித்து புதிய உச்சியைத் தொட்டுள்ளது. எனவே யாருடைய மனதிலும் எழக்கூடிய பொதுவான கேள்விகள் பின்வருமாறு, ‘பிட்காயினின் மதிப்பை (அல்லது பொருளாதார ரீதியாக அதிகம் பேசும் மாற்று விகிதத்தை) யார் தீர்மானிக்கிறார்கள். , அதைக் கட்டுப்படுத்த மத்திய வங்கி அல்லது இதற்காக வேறு நியமிக்கப்பட்ட நிறுவனம் ஏதேனும் உள்ளதா? இல்லை யெனில் அதனை கட்டுபடுத்திடுவது யார்?; அதனுடைய மதிப்பு எவ்வாறு தீர்மானிக்கப் படுகிறது?, அல்லது அதை யார் தீர்மானிக்கிறார்கள்? என்பனபோன்ற பல்வேறு கேள்விகள் நம்மனைவரின் மனதிலும் எழும் நிற்க. பொதுவாக சுதந்திரமான சமுதாயத்தில் பொருட்களுக்கான அல்லது சேவைகளுக்கான விலையானது தேவை , அளிப்பு ஆகிய பொருளாதாரத்தின் அடிப்படைவிதியின்படி மட்டுமே நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது என்ற செய்தியை நாமனைவரும் அறிந்ததேயாகும் அவ்வாறே இந்த பிட்காயினின் மதிப்பும் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது இதற்கான எளிய கணித மாதிரி பின்வருமாறு.

ஒரு வினாடிக்கு கிடைக்கும் பிட்காயின்களின் அளவு = S / D
ஒரு வினாடிக்கு தேவையான பிட்காயின்களின் எண்ணிக்கை= T / P

இவைகளில் உள்ள

Tஇன் மதிப்பானது : வினாடி ஒன்றுக்கு பரிமாற்றம் செய்யப்படும் மொத்த பிட்காயின்-களின் எண்ணிக்கைகளாகும்
Dஇன் மதிப்பானது: BTCஇன் ஒரு பரிமாற்றத்திற்கு தேவைப்படும் காலஅளவுஆகும்
Sஇன் மதிப்பானது: பிட்காயினின் அளிப்பு அளவு ஆகும்
P இன் மதிப்பானது: ஒரு பிட்காயினின் விலை யாகும்
பொருளாளாதாரத்தின் அடிப்படையான தேவை-அளிப்பு விதிப்படி, பிட்காயின் அளிப்பு அதிகரிக்கும் போது தேவை குறைகின்றது, இதன் விளைவாக அதனுடைய விலையானதும் குறையும். தேவை அதிகரிக்கும் போது பிட்காயின் விநியோகமும் குறையும், இதன் விளைவாக பிட்காயினின் விலையும் அதிகரிக்கும். ஒரு சமநிலை நிலையில், S க்கு மேல் அளிப்பு, P ஐ விட T க்கு சமமாக இருக்கும். P இன் விலையை நாம் பின்வருமாறு கணக்கிடமுடியும்

S/( D)=T/P

சமநிலையின் நிலை பின்வருமாறு: -P=TD / (S)

இதுவே சமநிலையின் பிட்காயின் மதிப்பின் நிலையாகும், இங்கு விலையானது S ஆல் வகுக்கப்பட்ட T மடங்கு Dக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும்.

இதுவே பிட்காயின் பரிமாற்ற விகிதத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான மிக அடிப்படையான சமன்பாடாகும். பிட்காயினின் மதிப்பானது தேவை , அளிப்பு அடிப்படையைப் பொறுத்து அமைகின்றது. இருப்பினும், உண்மையான பரிமாற்ற விகிதத்தைக் கணக்கிடுதற்காக இதில்பொது உணர்வுகள், சுரங்க சிரம நிலை, சுரங்க செயல் முறைக்கான எரிசக்தி நுகர்வு என்பன போன்ற பல்வேறு காரணிகள் கவனத்தில் கொள்ளப் படுகின்றன
. இதனால் வெவ்வேறு சந்தையின் பரிமாற்ற விகிதத்தில் ஒருசில சிறிய வேறுபாடுகள் இருக்ககூடும்.
இதன்வாயிலாக எந்தவொரு அதிகாரஅளிக்கப்பட்டவரும் இந்த பிட்காயினின் மதிப்பைக் கட்டுப்படுத்த முடியாது என்பது தெளிவாகின்றது, மாறாக இது கண்டிப்பாக பயனாளருடைய பரிமாற்றங்களின் அடிப்படையில் மட்டும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்ற செய்தியை மட்டும் மனதில் கொள்க .

சமூகம், அரசியல் ஒழுங்குமுறைகள்
இது மகத்தான சாத்தியக்கூறுகளுடன் இரகசியம் எதுவும் இல்லாத அனைவரும் காணத்தக்க வகையில் திறந்த புத்தகம் போன்று உள்ளது, பிட்காயின் (அல்லது ஒட்டு மொத்த மறையாக்க நாணயங்களும்) சாத்தியமான அச்சுறுத்தல்களையும் முன்வைக்கிறது. மறையாக்க நாணயங்கள் குறித்த சமீபத்தியdiscourses சொற்பொழிவுகள் பெரும்பாலும் இந்த அம்சத்துடன் , குறிப்பாக அரசாங்க நிதி நிறுவனங்களிடமும் தொடர்புடையவைகளாகும்

மறையாக்க நாணயங்களானவை. தற்போதுள்ள பொருளாதார அமைப்புகளுக்கும் சமூயாத்திற்கும் நிறைய நன்மைகளை கொண்டு வர முடியும் . ஆனால் அதனோடு கூடவே தடையற்ற , அநாமதேய பொருளாதார ஆட்சி பாதுகாப்பு, சட்டவிரோத பயன்பாடு, கறுப்புப் பணம் போன்ற பல்வேறு கேள்விகளையும் எழுப்புகின்றது. இது குறித்து விவாதம் இன்னும் நடந்து கொண்டேயிருக்கின்றது, இரு தரப்பினரும் தத்தமது சொந்த பாதிப்பை நிலைநிறுத்துகின்றார்கள். எதுஎவ்வாறாகஇருந்தாலும் நாம் மறையாக்க நாணயங்களின் ஒரு சில நன்மைகளையும் தீமைகளையும் இப்போது காண்போம் . அவை பின்வருமாறு.

மறையாக்கநாணயங்களின் நன்மைகள்

பரிமாற்ற வேகம்:மறையாக்கநாணயங்கள் மிக விரைவாக பரிமாற்றங்களை வழங்குகின்றன, இது தற்போதைய வங்கி பரிமாற்ற வேகத்தை விட மிகவிரைவானதாகும். ஒரு பரிமாற்றத்தினை சரிபார்க்க பிட்காயினில் அதிகபட்சம் 10 நிமிடங்கள் ஆகும், அது எத்தேரியத்தில் சுமார் 10 வினாடிகள் மட்டுமேயாகும்.

அநாமதேயசெயல்:மறையாக்கநாணய பரிமாற்றங்கள் அனைத்தும் முழுமையாக அநாமதேயமானவைகளாகும், இந்த பரிமாற்றங்களை யார் செய்தார்கள் அல்லது இந்த பரிமாற்றங்களை யாருக்கு செய்யப்பட்டது என்பதை அடையாளம் காண முடியாது. வழக்கமாக பங்கேற்பாளர்கள் அனுப்புநர் பெறுநர் ஆகியஇருவர்களின் பிணைய முகவரிகளை மட்டுமே பயன்படுத்துவார்கள். அந்த பங்கேற்பாளர்களின் அடையாளம் எதுவும் பகிரப்பட்ட பேரேட்டில் வெளியிடப்படாது

வழங்குகின்ற நடவடிக்கைகளுக்கு எந்தவித தடையும் இல்லை: பரிமாற்றங்களுக்கு எந்த வித தடையும் இல்லையென்பதே மறையாக்க நாணயங்களின் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க பயனாகும். பயனாளர் எந்த நேரத்திலும் எங்கிருந்தும் எந்தவொரு இடத்திற்கும் தாம் விரும்பும் நாணயத்தை அனுப்ப முடியும். அதாவது வங்கி விடுமுறை போன்ற நேர வரம்புகள் எதுவும் இந்த பரிமாற்றத்திற்கு தடையில்லை

குறைந்த பரிமாற்றக் கட்டணம் அல்லது பரிமாற்றக் கட்டணமே இல்லாதது:பொதுவாக மறையாக்கநாணயங்களின் பரிமாற்றங்கள் கட்டணமற்றதாகும். அல்லது தற்போதைய நிதி பரிமாற்ற கட்டணங்களை விட மிகக் குறைவானதாகும். பிட்காயினில், எந்தவொரு பரிமாற்றக் கட்டணத்தையும் செலுத்தாமல் யார் வேண்டுமானாலும் பரிமாற்றம் செய்யலாம். பயனாளர்கள் தங்களுடைய பரிமாற்றங்களை விரைவு படுத்துவதற்காக பரிமாற்ற கட்டணங்களை வழங்குவதற்கான வாய்ப்பும்இதில் உள்ளது. ஒரு நபர் இவ்வாறான பரிமாற்ற கட்டணம் வழங்குகிறார் என்றால் அதனை தொடர்ந்து, அந்த பரிமாற்றத்தை சரிபார்க்க அதிக சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் வருவார்கள்; எனவே பரிமாற்றங்கள் மிக விரிவாக சரிபார்க்கப்பட்டு பரிமாற்றிடும் பணி விரைவாக நடைபெறுகின்றது.

மாற்றமுடியாத பரிமாற்றங்கள்:மறையாக்கநாணயங்கள் இன்று கிடைக்கக்கூடிய மிகவும் பாதுகாப்பான நாணய அமைப்புகளில் ஒன்றாகும். அதற்கு ‘மாறாத’ சொத்து உள்ளது; அதாவது, ஒரு பரிமாற்றத்தினை பிளாக்செயின் அடிப்படையிலான மறையாக்க நாணயங்களில் நிகழ்ந்திருந்தால், அதை மாற்ற முடியாது. எனவே இதில் மோசடி பரிமாற்றங்களின் வாய்ப்புகள் கிட்டத்தட்டமிகவும் சாத்தியமற்றதாகின்றது.

அரசாங்கத்தால் பணபரிமாற்றத்தினை நிறுத்தம்செய்திட முடியாது:பெரும்பாலான மறையாக்க நாணயங்கள் ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட அமைப்பாக செயல்படுகின்றன மேலும் அதன் பரிமாற்ற விகிதமானது தேவை-அளிப்பு காரணிகளின்படி மாறும் வகையில் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. எந்தவொரு அரசாங்க விதிமுற%

Leave a comment