1
வாசிப்பே வாழ்க்கையாய்     காளமேகம்


     கவி காளமேகம்


     15 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பெரும் புலவர்


     தன் காதலுக்காக, அக்காலத்திலேயே, வைணவ சமயத்தில் இருந்து, சைவ சமயத்திற்கு மாறியவர்.


     சிலேடைப் பாடல்களும், நகைச்சுவைப் பாடல்களும் பாடுவதில் வல்லவர்.


     இவரது நகைச்சுவைப் பாடல்களுக்கு, இந்தச் சிறுவன், தன் பள்ளிப் பருவத்திலேயே அடிமையாகித்தான் போனான்.


மேலும் படிக்க »

Leave a comment