1
சொல் வரிசை - 243


சொல் வரிசை - 243 புதிருக்காக, கீழே எட்டு (8)  திரைப்படங்களின்  பெயர்களும்,  அவைகளில் ஒவ்வொரு திரைப்படத்திலும் இடம் பெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடலின் முதல் வரிச் சொற்களும்  (தொடக்கச் சொற்களை  நீக்கி விட்டு)  அடைப்புக் குறிகளுக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.   


1.   மணப்பந்தல்(---  ---  ---  ---  ---  --- அந்த ரகசியத்தை ஒருவருக்கும் சொல்லி விடாதே)  


2.   கலைக்கோவில்(---  ---  ---  --- நீ என்னை ஆளும் தெய்வம்)

3.   காலங்களில் அவள் வசந்தம்(---  ---  --- மாலை அணிந்த என் மாப்பிள்ளை)

4.   கும்பக்கரை தங்கய்யா(---  ---  ---  ---  --- உன் பாட்ட நிப்பாட்டு ஒயிலே)
   
5.   நல்ல நேரம்(---  ---  --- ஊருக்கெல்லாம் கொடுக்கணும்)

6.   சீறு(---  ---  ---  ---  ---  --- உன் பூவிழி என் தாய்மடி)

7.   அன்பே ஓடிவா(---  ---  ---  --- காதல் பூத்தது அதை கேட்டு)

8.   மாடி வீட்டு மாப்பிள்ளை(---  ---  ---  --- கேட்டுப் பாரு கேள்விகள் நூறு)

எல்லாப் பாடல்களின் தொடக்கச் சொற்களை கண்டு பிடித்து,  அவற்றில்  முதல்  சொற்களை மட்டும் வரிசைப் படுத்தினால் மற்றொரு திரைப்படப் பாடலின் முதல் வரியாக அமையும்.  

அந்தத் திரைப்படப் பாடலையும், அந்தப் பாடல் இடம் பெற்ற திரைப்படத்தின் பெயரையும் கண்டு பிடிக்க வேண்டும்.

விடைகளை அனுப்பும் போது, பாடல்களின் தொடக்கச் சொற்கள், சொல்வரிசை பாடல் வரிகள், அந்தப்பாடல் இடம் பெற்ற திரைப்படம் ஆகியவற்றை பின்னூட்டம் மூலமாக  அனுப்பவும்.

* * * * * * * *

திரைப்படங்களில் இடம் பெறும் பாடல்களை  அறிய / கேட்க கீழ்க்கண்ட வலைத்தளங்கள் உதவும்.  


http://thiraitamilpaadal.com/search
http://www.friendstamilmp3.com/
http://gaana.com/album/tamil
http://google.com

ராமராவ்  

Who Voted

Leave a comment