1
பயன்படுத்தி கொள்கQ4 எனும் புதிய இயக்கமுறைமையை

Q4 என்பது சமீபத்திய தொழில்நுட்பங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட மிகவும் சக்திவாய்ந்தஅதிக உற்பத்தி திறன் கொண்ட மேஜைக்கணினி சூழலை வழங்கும் மிகவும் விரைவாகசெயல்படும் ஒரு இயக்க முறைமை யாகும் . சரிபார்க்கப்பட்ட புதிய வசதிவாய்ப்புகளின் பழைய செயல்களின் ஒருங்கிணைப்பு, பாதுகாப்பு, நம்பகத்தன்மை, நீண்டகால நிலைத்தன்மை ஆகியவையே இதன் அடிப்படை நோக்கங்களாகும் . இந்த இயக்கமுறைமையை செயல்படுத்திடுவதால் கணினிசெயல்படும் வேகமும் மிகக் குறைந்த வன்பொருள் தேவைகளும் வழக்கமான மற்ற இயக்கமுறைமை செயல்படும் கணினிகளிலிருந்து வேறுபடுகிறது, அதாவது இது மற்ற இயக்கமுறைமைகளைவிட புத்தம் புதிய கணினிகளிலும் மரபு கணினிகளிலும் வேறுபாடு எதுவுமில்லாமல் அனைத்திலும் மிகச்சிறப்பாக செயல்படுகின்றது. மிகமுக்கியமாக மெய்நிகர் கணினி ,மேககணினி ஆகியவற்றிற்கும் இது மிகவும் பொருத்தமாக அமைகின்றது.

இந்த இயக்கமுறைமைக்கு பின்புலத்தில்உள்ள குழுவானது வணிகத்திற்கான தொழில்முறை ஆதரவை வழங்குகின்றது core level API நிரலாக்கம் பயனர் இடைமுக மாற்றங்கள் உள்ளிட்ட எந்த வகையான கணினி தனிப்பயனாக்கத்தையும் வழங்க தயாராக உள்ளது. மேலும் நாம் விரும்பினால் தொழில்முறை பயன்பாட்டிற்கான சரியான இயக்க முறைமையை மேம்படுத்தி இதனுடைய வளர்ச்சியை விரைவுபடுத்த முடியும் மேலும் Q4OS பற்றிய விவரங்களை அறிந்துகொள்ளவும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://www.q4os.org/எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க

Leave a comment