1
இசையை கையாளஉதவிடும் NanoHost எனும் பயன்பாடு

NanoHost என்பது ஒரு சிந்தசைசர் அன்று. ஆயினும் இது விண்டோ இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் கட்டணமற்ற, குறைந்தபட்ச நிறுவுகைசெய்துகொள்ளும் பயன்பாடாகும், .அத்தியாவசியமான, சிறிய இந்த கருவியானது நேரடி-செயல்திறன், ஒலி-வடிவமைப்பு, ஜாம்-அமர்வுகள் , சோதனை ஆகியவற்றுடன் மிகச்சிறப்பாக செயல்படுகிறது.

இதனை கொண்டு ஒருVST-synth எனும் பயன்பாட்டினை ஒரு முழுமையான பயன்பாடாக மாற்றியமைத்திட முடியும் இதற்காக நாம் plugin.dll எனும் பெயருடைய கோப்பினை NanoHost.exe எனும் மறுபெயரிட்டு அதை அதே கோப்பகத்தில் நகலெடுக்க வேண்டும் . அதனை தொடர்ந்த plugin.exe ஐத் தொடங்கும்போது, VST-synth தானாக மூடப்பட்டு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுசெயல்படத்துவங்கிடும் இது பயன்படுத்திட எளிதானது இது செயல்படுவதற்காக மிககுறைந்த நினைவகமே போதுமானதாகும் அதாவது நம்முடைய கணினியில் இதனை நிறுவுகை செய்துதான் பயன்படுத்திட வேண்டும் என்ற கட்டாயம் எதுவும் இல்லை நாம் விரும்பினால் USB-stick அல்லது CD இருந்து இந்த கருவியை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் .வழக்கமான ஹோஸ்ட்களைப் போலன்றி, சொருகிடும் அட்டை அமைப்புகளை ஒவ்வொரு சொருகி தனித்தனியாக கட்டமைக்க முடியும். இது விஎஸ்டிகளுக்கு சிறந்த செயல்திறனை அடைய அனுமதிக்கிறது.

Plugin இன் வெளியீடானது மிகமேம்பட்ட தரமுடைய wav கோப்பாக பதிவுசெய்து கொள்ளமுடியும் இது மிகவும் பழைய 32-bit கணினிகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இது விண்டோ லினக்ஸ் மேக் ஆகிய அனைத்து இயக்க முறைமைகளிலும் செயல்படும் வல்லமைகொண்டது இது VST 2.xஎனும் செருகுநிலை வடிவமைப்பை கொண்டது இது 44.1 kHz, 48 kHz, 88 kHz, 96 kHz, 176 kHz, 192 kHzஆகியவற்றைஆதரிக்கின்றது இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காகவென பதிவு எதுவும் செய்து கொள்ளத்தேவையில்லை எளிதாக நண்பர்களுடன் இதனை பகிர்ந்து கொள்ளமுடியும்

இதனை இப்போது கட்டணமில்லாமல் https://www.tone2.com/update/Tone2_NanoHost.zip எனும் இணையதளபக்கத்திலிருந்து பதிவிறக்கிகொள்க! மேலும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காகன இதற்கான கையேட்டைப் படித்து செயல்படுத்தி பயன்பெறுக

Leave a comment