1
அத்தை நடத்தை     நிறை மாத கர்பினி.


     மெல்ல மெல்ல வயிற்றில் வலி தோன்றியது.


     மெல்லத் தோன்றிய வலி, நொடிக்கு நொடி அதிகரிக்கத் தொடங்கியது.


மேலும் படிக்க »

Leave a comment