1
விபி .நெட் அடிப்படைகள் பகுதி-3


விண்டோஸ் அப்ளிகேசனில் உள்ள விண்டோ ஃபார்ம் எனப்படுகின்றது. இது தான் மற்ற கண்ட் ரோல்களுக்கும் கண்டைனராக விளங்குகின்றது.இது பயனரிடம் இருந்து இன்புட் வாங்கவும் தகவலை வெளியிடவும் பயன்படுகின்றது. உதாரணத்திற்கு ஒரு டிராவல் ஏஜென்சியில் டிக்கட் புக் செய்யும் பொழுது பயணியை பற்றிய தகவல்கள், பயணம் செய்யும் தேதி முதலியவற்றை தர வேண்டும். இதற்கு ஃபார்ம் பயன்படுகின்றது.
விண்டோஸ் ஃபார்ம் பிராப்பர்ட்டிகள்.
ஃபார்மின் பிராபர்ட்டிகள் இயக்க நேரத்தில் அதன் தோற்றத்தை தீர்மானிக்கின்றது. சைஸ், பேக்ரவுண்ட் நிறம், அதன் பொசிசன் போன்றவற்றை அதற்கு உதாரணமாய் கூறமலாம்.
ஒரு ஃபார்மை உருவாக்கும் பொழுது அது டிஃபால்ட் ஆக சில மதிப்புகளை எடுத்துக் கொள்கின்றது.உதாரணமாக ஃபார்மின் பெயர் form1 என மதிப்பிருத்தப்படுகின்றது.
அடுத்து இத்ஃஅம் முக்கிய பிராப்பர்ட்டிகலை குறித்தக் காண்போம்.
Name: இந்த பிராப்பர்ட்டியானது அதன் பெயரை குறிப்பிட உதவுகின்றது.
Back color: இது ஃபார்மின் பிண்ணணி நிறத்தை குறிப்பிட உதவுகின்றது.
BackgroundImage: இது ஃபார்மின் பின்னால் உள்ள படத்தை காண்பிக்க உதவுகின்றது.ஒரு பேக்ரவுண்ட் இமேஜை அழிப்பதற்கு BackgroundImage என்ற பிராப்பர்ட்டியில் உள்ள … பட்டனை வலது கிளிக் செய்து reset பட்டனை அழுத்தவும்.

Font: இந்த பிராப்பர்ட்டி ஃபார்மில் காண்பிக்கப்படும் பல்வேறு கண்ட ரோல்களின் டெக்ஸ்ட் ஸ்டைல், அளவு, டைப் போன்றவற்றை குறிப்பிட பயன்படுகின்றது.
Size: இது ஃபார்மின் உயரம் மற்றும் அகலம் போன்றவற்றை குறிப்பிட உதவுகின்றது.
StartPosition: இது ஃபார்ம் ஆனது இயங்கும் பொழுது எங்கே காண்பிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை குறிப்பிட உதவுகின்றது. உதாரணமாக Manual,Centerscreen, WindowsDefaultLocation,WinDowsDefaultBounds அல்லது CenterParent  என்பதில் ஏதாவது ஒன்றைக் குறிப்பிடலாம்.
Text-இது ஃபார்மின் தலைப்பை ஃபார்மின் டைட்டில் பாரில் காண்பிக்க பயன்படுகின்றது.
WindowState:இது ஃபார்ம் ஆனது இயங்கும் பொழுது normal, minimize, maximize ஆகியவற்றுள் எவ்வாறு காண்பிக்&#

Leave a comment