1
எழுத்துப் படிகள் - 292


எழுத்துப் படிகள் - 292 க்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லா திரைப்படங்களும்   சிவகுமார்   நடித்தவை. ஆனால் இறுதி விடைக்கான திரைப்படம் (4,2) விக்ரம் பிரபு     கதாநாயகனாக நடித்தது.  


 

எழுத்துப் படிகள் - 292 க்கான திரைப்படங்களின் பெயர்கள். 


1.   கண்ணத் தொறக்கணும் சாமி      

2.   இல்லம்   

3.   சுகமான ராகங்கள்       

4.   தசரதன்        

5.   ஒரு வெள்ளாடு வேங்கையாகிறது 

6.   சிறகடிக்க ஆசை   
    
     
இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் அமைத்துக் கொண்டால்,  அந்த வரிசையில், முதல் படத்தின் முதல் எழுத்து, 2 - வது படத்தின் 2 - வது எழுத்து, 3 - வது படத்தின் 3 - வது எழுத்து, என்று அப்படியே படிப்படியாக 6 - வது படத்தின் 6 - வது எழுத்து இவற்றைச் சேர்த்தால், வேறு ஒரு திரைப்படத்தின் பெயர் அமையும். 

விடைக்கான திரைப்படத்தின் பெயரை கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

இறுதி விடைக்கான திரைப்படத்தின் பெயரை பின்னூட்டமாக மட்டும் அனுப்பவும். 


ராமராவ் Who Voted

Leave a comment