1
உருவப்படங்களை பரிமாறி கொள்வதற்காகஉதவிடும்digiCamControl எனும் கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாடு

CamControl என்பது ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாட்டுமென்பொருளாகும். ஒவ்வொரு காட்சியையும் படபிடிப்புசெய்து அதனுடைய அளவுருக்களைக் கட்டுப்படுத்தி நம்முடைய படபிடிப்பு கருவிகளிலிருந்து படங்களை கணினிக்கு நேரடியாக மாற்றுவதன் மூலம் நேரத்தைச் சேமிக்கசெய்கின்றது.

இதன் வசதி வாய்ப்புகள் பின்வருமாறு கணினியிலிருந்து யூ.எஸ்.பி வழியாக தொலைவிலிருந்து படபிடிப்பு கருவியை கட்டுப்படுத்தவும், படபிடிப்பு கருவியில் வெளியீட்டு பொத்தான் வழியாக அல்லது கணினியிலிருந்து தொலைவிலிருந்து பட பிடிப்பைத் தூண்டவும். , படபிடிப்புகருவியை கையாளவும், படபிடிப்பு செய்திடவும், இதன் விளைவாக உருவாகிடும் படங்களை கணினியின் திரையில் காண்பிக்கவும். , தன்னிச்சையான படபிடிப்பு வேகம் அல்லது வெளிப்பாடு மதிப்பைக் கொண்ட தடுப்பு கொண்டது. , தொடர்ச்சியான இடைவெளியை பயன்படுத்தி தொடர்ச்சியான பல்வேறு படங்களை உருவாக்கவும், கானொளி படங்களை உருவாக்கவும். , பல்வேறு சுய விவரங்களை நிருவகிக்கவும். , ஹிஸ்டோகிராம் & புகைப்பட மெட்டாடேட்டா வை. , முழுத் திரையில் மதிப்பாய்வு செய்யவும். , படபிடிப்பு கருவியின் முன்னமைவுகளை நிர்வகிக்கவும் (சேமித்த படபிடிப்பு கருவியின் அமைப்புகள்). , இணையசேவையாளர் செயல்பாடு வலை உலாவி வழியாக பயன்பாட்டு செயல்பாடுகளின் தொலைநிலைக் கட்டுப்பாட்டை அனுமதிக்கின்றது, எ.கா. திறன்பேசி. , பல படபிடிப்பு கருவிகளை ஆதரித்தல், ஒரே நேரத்தில் இணைக்கப்பட்ட பல படபிடிப்பு கருவிகளை கட்டுப்படுத்தலாம், புகைப்படக் காட்சியை இணையாக அல்லது ஒவ்வொன்றாகத் தூண்டலாம் – கணினி காட்சியில் நேரடி பார்வை, D800, D4, D600 க்கானவழி முறை, தனிப்பயன் ஷட்டர் வேகத்தை வரையறுக்கும் வாய்ப்பு, தானியங்கி கவனம் குவியலிடுதல், அசைவூட்டுதலை கண்டறிதல் ஆகியவைகளாகும்

விண்டோஇயக்கமுறைமை கணினியிலிருந்து யூ.எஸ்.பி வழியாக படபிடிப்பு கருவி அமைப்புகளை தொலைவிலிருந்து கட்டுப்படுத்தவும். படபிடிப்பு கருவியில் வெளியீட்டு பொத்தான் வழியாக அல்லது கணினியிலிருந்து தொலைதூர தூண்டுதல் பட பிடிப்பு. கருவியில்படபிடிப்புசெய்திடவும், படங்களை படபிடிப்புசெய்திடவும், அதன் விளைவாக வரும் படங்களை கணினி திரையில் காண்பிக்கவும்.செய்துகொள்ளலாம்

உடனடி மதிப்பாய்வு: முழுத் திரையில் படத்தினஐ பிடிக்கப்பட்ட உடனேயே படங்களை மதிப்பாய்வு செய்யவும் அல்லது கணினியில் உடனடியாகக் காண்பிக்கவும் மற்றும் ஹிஸ்டோகிராம் மற்றும் புகைப்பட மெட்டாடேட்டாவைக் காணவும். பட மேஜிக்கை அடிப்படையாகக் கொண்ட பட த்தினை பதிவேற்றுதல் , கைப்பற்றப்பட்ட புகைப்படங்களில் முன்னிலைப்படுத்தவும், குறைவாக உள்ள பகுதிகளை முன்னிலைப்படுத்த விருப்பத்துடன் கூடிய வேகமான பட த்தின் பதிவேற்றத்தையும் வழங்குகிறது.

மேம்பட்ட பிடிப்பு கட்டுப்பாடு; தன்னிச்சையான ஷட்டர் வேகம், துளை அல்லது வெளிப்பாடு மதிப்புடன் தொடர்ச்சியான அடைப்புக்குறி காட்சிகளை படபிடிப்பு செய்திடவும். மிகவும் தனிப்பயனாக்கக்கூடிய திட்டமிடலின் அடிப்படையில் தொடர்ச்சியான படங்களை உருவாக்க மேம்பட்ட இடைவெளி . நேரடி காட்சியை ஆதரிக்கும் படபிடிப்பு கருவிகளுக்கான இயக்கம் கண்டறிதலால் தூண்டப்பட்ட படப்பிடிப்பு ஆகியவைகளை செயல்படுத்தி பயன்பெறலாம்

நேரடி பார்வை .: படப்பிடிப்புக்கு முன் கணினியின் திரையில் உள்ள படபிடிப்பு கருவியின் மூலம் படத்தை நேரடியாகப் பார்க்க அனுமதிக்கிறது. தொலைதூர ஆட்டோஃபோகஸ் செய்யலாம் அல்லது கவனத்தை கைமுறையாக சரிசெய்யலாம். கவனம் கூர்மையானது என்பதை உறுதிப்படுத்த பெரிதாக்கவும் வெளியேயும் கூட. சிறந்த வடிவமைப்பிற்கு மேலடுக்கு நேரடி படத்திற்கு பயன்படுத்தப்படலாம். ஒரு இறுதி DOF படத்துடன் இணைக்க தொடர்ச்சியான ஃபோகஸ் அடுக்கப்பட்ட படங்களையும் படபிடிப்புசெய்திடலாம்.

ஒரே நேரத்தில் இணைக்கப்பட்ட பல படபிடிப்புகருவிகளை கட்டுப்படுத்தலாம், இணையாக புகைப்படக் கைப்பற்றலைத் தூண்டலாம் அல்லது ஒவ்வொன்றாக. ஒத்திசைவு படபிடிப்பை மேம்படுத்த, வெளிப்புற படபிடிப்பு சாதனங்களை arduino அடிப்படையிலான தூண்டுதல்கள் அல்லது USB ரிலேக்கள் போன்றவற்றை ஆதரிக்கின்றன. சிறந்த படபிடிப்பு கருவிநிருவாகத்திற்கு, இணைக்கப்பட்டபடபிடிப்பு கருவிகளுக்கு இடையில் அமைப்புகளை ஒத்திசைக்கலாம்.

பயன்பாட்டை வெளிப்புற பயன்பாட்டிலிருந்து பல வழிகளில் கட்டுப்படுத்தலாம், தொலைநிலை பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி எளிய கட்டளை வரிகளுடன் செயல்படுத்த முடியும். கைப்பற்றப்பட்ட புகைப்படங்களை திறன்பேசி அல்லது கைகணினி வலை உலாவி வழியாக முன்னோட்டமிட பயன்பாட்டின் தொலை கட்டுப்பாட்டை வலை சேவையக செயல்பாடு அனுமதிக்கின்றது

இது வியாபார பயன்பாடுகளில் கூட பயன்பாடு MIT உரிமத்தின் கீழ் கட்டணமில்லாமல் பயன்படுத்திகொள்ளமுடியும். மேலும், மூலக் குறிமுறிவரிகளைப் பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய தேவைக்கு ஏற்ப மாற்றியமைத்துகொள்ளலாம்

Leave a comment