1
புறநானூறு காட்டும் நான்கு குடிகளும் தொல்காப்பியம் காட்டும் நான்கு வருணப் பகுப்புகளும்


“துடியன் பாணன் பறையன் காடவன்”ஆகிய நால்வரே தமிழர் எனத் தொல்காப்பியம் கூற இன்று 340 மேற்பட்ட சாதிப்பிரிவுகள் வந்தது எப்படி? இப்போது இருப்பவர் தமிழர்கள் இல்லையா? மதம் மாற முடியும் எப்படிச் சாதி மாற முடியும்? மழுப்பாமல் பதில் அளியுங்கள்.


QUORA கேள்வி பதில் தளத்தில் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நான் அளித்த விடை இது.

கேள்வியே தவறு. தொல்காப்பியத்தில் “துடியன் பாணன் பறையன் காடவன்” என்ற இந்தச் சொற்றொடர் இடம்பெறவில்லை. இந்தச் சொற்றொடர் மாங்குடி கிழார் என்ற சங்கப்புலவர் இயற்றிய புறநானூற்றுப் பாடல் எண் 335 இல் இடம்பெற்றுள்ளது. “துடியன் பாணன் பறையன் காடவன்”ஆகிய நால்வரே தமிழர் என்று இந்தப் பாடலில் கூறப்படவில்லை. தமிழர் என்ற சொல்லே இந்தப் பாடலில் இடம்பெறவில்லை.துடியன் பாணன் பறையன் கடம்பனென்று

இந்நான் கல்லது குடியும் இல்லை;


‘துடியன், பாணன், பறையன், கடம்பன் ஆகிய இந்நான்கு குடிகளைத் தவிர வேறு குடிகளும் இல்லை என்பது இதன் பொருள். மாங்குடி கிழார் இயற்றிய இப்பாடல் வாகைத் திணைக்கு உரியது. போரில் வெற்றி பெற்ற அரசனைப் புகழ்ந்து பாடுதல் வாகைத் திணை எனப்படும். வெற்றி பெற்றவர்கள் வாகைப் பூவைச் சூடி வெற்றியைக் கொண்டாடுவார்கள்.


மூதின்முல்லை என்பது புறத்திணைக்குரிய ஒரு துறையாகும். மூதின் முல்லை புறத்திணையில் ஒன்றான வாகைத்திணையில் இடம்பெறும் துறையாகும். மூதில் என்றால் மூத்தகுடி என்று பொருள். அதாவது . மூத்த முல்லைக் குடி.


மலர்களுள் சிறந்தவை குரவம், தளவு, குருந்து, முல்லை ஆகிய நான்கு மலர்கள் தான் என்றும், உணவுப் பொருட்களுள் சிறந்தன வரகு, தினை, கொள், அவரை ஆகிய நான்கு மட்டும் தான் என்றும், மூத்த முல்லைக் குடிகளுள் சிறந்த குடிகள் துடியன், பாணன், பறையன், கடம்பன் என்ற நான்கு குடிகளே என்றும், இறந்த வீரர்களின் நடுகல்லைத் தவிர, வழிபடுவதற்கேற்ற கடவுள் வேறு எதுவும் இல்லை என்றும் தன் கருத்தை இப்பாடலில் புலவர் மாங்குடி கிழார் பதிவு செய்துள்ளார்.


அடலருந் துப்பின் .. .. .. ..

குரவே தளவே குருந்தே முல்லையென்று

இந்நான் கல்லது பூவும் இல்லை;

கருங்கால் வரகே இருங்கதிர்த் தினையே

சிறுகொடிக் கொள்ளே பொறிகிளர் அவரையொடு

இந்நான் கல்லது உணாவும் இல்லை;

துடியன் பாணன் பறையன் கடம்பனென்று

இந்நான் கல்லது குடியும் இல்லை;

ஒன்னாத் தெவ்வர் முன்னின்று விலங்கி

ஒளிறுஏந்து மருப்பின் களிறுஎறிந்து வீழ்ந்தெனக்

கல்லே பரவின் அல்லது

நெல்உகுத்துப் பரவும் கடவுளும் இலவே.

(புறநானூறு 335; மாங்குடி கிழார்)


“திணை என்பதற்கு இடம், வீடு, குலம், ஒழுக்கம், பிரிவு என்று பல்வேறு பொருள்கள் உண்டு.” சங்க இலக்கியத்தில் திணை என்ற சொல் ஒழுக்கம் பிரிவு என்ற பொருளில் கையாளப்பட்டுள்ளது. வெட்சி, கரந்தை, வஞ்சி, காஞ்சி, உழிஞை, நொச்சி, தும்பை ஆகிய ஏழும் புறத்திணைகள் ஆகும். துறை என்பது திணையின் உட்பிரிவுகளாகும்.


திணை: வாகை. வாகைப் பூவைத் (Binomial Name: Albizia lebbeck) தலையில் சூடிப் பகைவரை வென்று ஆரவாரித்தல். வாகை மொத்தம் ஏழு வகைப்படும். வாகைத் திணையில் 32 துறைகள் உள்ளதாகப் புறப்பொருள் வெண்பாமாலை கூறுகிறது. அரச வாகை, முரச வாகை, மறக்கள வழி, களவேள்வி, முன்தேர்க்குரவை, பின்தேர்க்குரவை, பார்ப்பன வாகை, வாணிக வாகை, வேளாண் வாகை, பொருந வாகை, அறிவன் வாகை, தாபதவாகை, கூதிர்ப்பாசறை, வாடைப்பாசறை, அரசமுல்லை, பார்ப்பனமுல்லை, அவையமுல்லை, கணிவன்முல்லை, மூதின் முல்லை, ஏறாண்முல்லை, வல்லாண் முல்லை, காவன் முல்லை, பேராண்முல்லை, மறமுல்லை, குடை முல்லை, கண்படைநிலை, அவிப்பலி, சால்புமுல்லை, கிணைநிலை, பொருளொடு புகறல், அருளொடு நீங்கல் – ஆகிய 32 துறைகள் ‘வாகைத் திணையில்’ உள்ளன.


துறை: மூதின் முல்லை. மூதில் + முல்லை என்று பிரிக்கலாம். முது என்றால் தொன்மையான என்று பொருள். இல் என்றால் குடி என்று பொருள். மூதின் என்றால் தொன்மையான் குடி என்று பொருள். மூதின் முல்லை என்றால் “மறக்குடியில் பிறந்த ஆடவர்க்கேயன்றி அம்மறக்குடியிற் பிறந்த மகளிர்க்கும் மரம் உண்டாதலை சிறப்பித்துக் கூறும் புறத்திணை என்று சென்னைப்பேரகராதி குறிப்பிடுகிறது..


மாங்குடி


திருநெல்வேலி மாவட்டம், சங்கரன்கோவில் வட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஊர் மாங்குடியாகும். இராஜபாளையத்தில் இருந்து சங்கரன்கோவில் செல்லும் சாலையில் இவ்வூர் அமைந்துள்ளது. இவ்வூரின் அமைவிடம் 9.354519°N அட்சரேகை 77.522922°E தீர்க்கரேகை ஆகும். பின்கோடு 626111. இவ்வூரில் வாழ்ந்தவர் மாங்குடி கிழார் ஆவார். சங்க இலக்கியத் தொகுப்பில் இவர் இயற்றியதாகக் கருதப்படும் மொத்தப் பாடல்களின் எண்ணிக்கை 13 ஆகும். பத்துப்பாட்டில் ஒன்றாகிய மதுரைக் காஞ்சியை இயற்றிய மாங்குடி மருதனாரும் மாங்குடி கிழாரும் ஒருவரே. தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன், என்ற பாண்டிய மன்னனின் அரசவையில் புலவராக வீற்றிருந்தவர் இவர். இந்தப் புலவரைச் சிறப்பிக்கும் வகையில் மாங்குடி கிராமத்தில் ஒரு நினைவுத்தூண் அமைத்துள்ளார்கள்.,


தொல்காப்பியம் காட்டும் நான்கு வருணப் பகுப்புகள்


தொடர்புடைய படம்

தொல்காப்பியத்தில் சாதி குறித்த எவ்வகைக் குறிப்பும் காணப்படவில்லை. ஆனால் இந்நூலின் பொருளதிகாரத்தின் கற்பியலிலும், மரபியலிலும் அந்தணர், அரசர், வணிகர், வேளாளர் என்ற நான்கு தொழில்வழி சமூகப் பாகுபாடு குறித்த கருத்துக்கள் முதன்முறையாக இடம்பெற்றுள்ளன.


தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரத்தின் கடைசி இயல் மரபியல் ஆகும். மரபியலில் மொத்தம் 112 நூற்பாக்கள் உள்ளன. அதில் 72 முதல் 86 வரையான 15 நூற்பாக்கள் சமூக வகுப்புப் பிரிவுகள் குறித்துப் பேசுகிறது.


அந்தணர்


நூலே கரகம் முக்கோல் மணையே

ஆயும் காலை அந்தணர்க்கு உரிய (தொல்காப்பியம். பொருளதிகாரம். மரபியல்.1570)


முப்புரிநூல், கரகம் என்னும் சிறிய கமண்டலம், முக்கோல், அமர்வதற்கான இருக்கை ஆகியன அந்தணர்களுக்கு உரியனவாகும்.


அந்தணர்: திருக்குறளில் அந்தணன்/அந்தணர் என்ற சொல் மூன்று இடங்களில் வருகின்றது.


அறவாழி அந்தணன் (திருக்குறள் 8)


அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்கும் செந்தண்மை பூண்டொழுக லான். (திருக்குறள்)..


அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் (திருக்குறள் 543)


அறம் என்ற சொல் நல்ல பண்பை உணர்த்துவது, நீதி வழுவாத் தன்மையைக் குறிப்பிடும் சொல் ஆகும்.


எனவே அந்தணர் எனச் சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பிட்டது, தமிழ் சான்றோர்களைத்தானே தவிர, ஆரிய பிராமணர்களை அல்ல.


ஐயர் என்பது பார்ப்பனரைக் குறிக்கும் தமிழ்ச் சொல் அல்ல. ஐயர் என்றால் உயர்ந்தவர், வியக்கத்தக்கவர், தலைவர், சமூகத் தலைவர் என்று பொருள்.


பொய்யும் வழுவும் தோன்றிய பின்னர்

ஐயர் யாத்தனர் கரணம் என்ப’ (தொல்காப்பியம்)


ஐயர் ஆண்பால். ஐயை என்பது.பெண்பாலாகும்.


பார்ப்பனர் என்றால் பிராமணர், சங்ககாலத்தில் நிமித்தம் பார்ப்பதைப் பிழைப்பாகக் கொண்டோர் பார்ப்பார் என்று அழைக்கப்ப்ட்டுள்ளனர்.


தனக்கு விதிக்கப்பட்ட நியமங்களைச் சரிவரச் (யாகம்) செய்யாத “வேளாப் பார்ப்பான்” விராத்திய பிராமணர் (வேள்வி செய்யாத பார்ப்பனர்) சங்கை அறுக்கும் தொழிலைச் செய்வதுண்டு என்று அகநானூறு கூறுகிறது.


வேளாப் பார்ப்பான் வாளரந் துமித்த

வளைகளைந்து ஒழிந்த கொழுந்தின் அன்ன,

Who Voted

Leave a comment