1
மைக்ரோசாப்ட் குவாண்டம் கணினி யை மேம்படுத்திடும் கருவி-

மைக்ரோசாப்ட் குவாண்டம் கணினி மேம்படுத்திடும் கருவிஎன்பது ஒரு குவாண்டம் கணினியில் இயங்கும் குறிமுறைவரிகளை எழுதுவதற்கான நிரலாக்க கருவிகளின் தொகுப்பாகும். இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக வென குவாண்டம் இயற்பியலில் வலுவான பின்னணி எதுவும் நமக்குத்தேவையில்லை அவ்வாறுபின்னனி இல்லாத நிரலாளர்களை யும் குவாண்டம் கணினி வளர்ச்சியின் புதிய துறையில் நுழையஇது (SDK)அனுமதிக்கிறது.

வழக்கமான தொரு பைனரி கணினியில் பிட்களானவை 0 அல்லது 1 ஆக இருக்கும் அவ்வாறில்லாமல், குவாண்டம் கணினியின் பிட்கள்ஒரே நேரத்தில் 0 ஆகவும்1 ஆக இருக்கின்றனஅவை qubits, என்று அழைக்கப்படுகின்றன, . ஒரு qubitஇன் சாத்தியமான அனைத்து வரிசைமாற்றங்களையும் ஒரே நேரத்தில் கணக்கிடுவதற்கான திறமையே வழக்கமான கணினிகளை விட மிக அதிவிரைவாக கணக்கீடுகளை செய்ய குவாண்டம் கணினிகளுக்கு உதவுகின்றது. இருப்பினும், குவாண்டம் கணினியின் செயலிகள் பரவலாகக் கிடைக்கும் வரை, குவாண்டம் நிரலாக்கமானது பொதுவாக ஒரு போலியானசெயலாக செயல்படும் ஹோஸ்ட் பயன்பாட்டில் இயங்குகின்றது.

இது ஒரு திற மூலபயன்பாடாகும், இது Q # எனும் கணினி மொழியை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியது:

Q # தொகுப்பி.

Q# நூலகம்.

வள மதிப்பீட்டாளர்.

Q # இல் எழுதப்பட்ட குவாண்டம் செயல்பாடுகளை இயக்கும் ஹோஸ்ட் பயன்பாடு (பைதான் அல்லது .NET மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ளது).

விஷுவல் ஸ்டுடியோ மற்றும் பிற மைக்ரோசாஃப்ட் நிரல்களுடன் ஒருங்கிணைப்பு.

மேம்படுத்துநர்கள் Q # நிரலாக்கத்தைக் கற்றுக்கொள்ள உதவுவதற்காக, மைக்ரோசாப்ட் குவாண்டம் கட்டாஸ் எனப்படும் தொடர்ச்சியான சுயமான பயிற்சிகளை உருவாக்கியுள்ளது. ஒவ்வொரு Kata உம் இதன் மேம்படுத்துநருக்கு குவாண்டம் கணினியில் ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்தைப் பற்றி கற்பிப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a comment