1
தரவுகளின் கதைசொல்லுதல்(Data storytelling)

வியாபாரத்தில் மிகச்சரியான நேரத்தில் மிகச்சரியானமுடிவு எடுப்பது அல்லது செயலை மிகச்சரியாகச் செயல்படுத்திடுவது ஆகியவற்றின் பொருட்டு தரவுகளின் பகுப்பாய்வு களை சாதாரண மனிதன் புரிந்து கொள்ளுமாறான சொற்களில் மொழி பெயர்க்கும் செயல்முறையையே தரவு கதைசொல்லுதலாகும்(Data storytelling) .டிஜிட்டல் உருமாற்றமும் தரவு உந்துதல் முடிவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதன் வாயிலாகவும் தரவு கதைசொல்லுதலானது தரவு அறிவியல் உலகில் அதிகம் பேசப்படும் ஒரு திறமையாக மாறியுள்ளது. வரிசையாக வியாபார (Line of Business (LOB)) முடிவெடுப்-பவர்களுக்கு முடிவு புள்ளிகளையும் போட்டிகளின் தன்மையையும் இணைக்க உதவுவதோடு, பகிரப்படும் தரவின் சூழலின் முக்கியத்துவத்தையும் புரிந்து கொள்ள உதவுவதே . இந்த தரவு கதைசொல்லுதலின் குறிக்கோளாகும். ஒரு தரவுக் கதையானது வெற்றிகரமாக கருதுவதற்காக, பின்வருமாறு இருக்கவேண்டும்: நம்பக்கூடியதாகவும் புரிந்துகொள்ள எளிதான வகையில் பார்வையாளர்களுக்கு தகவல்களை வழங்கிடுமாறு ம் அமைந்திருக்க வேண்டும். தரவின் பொருளை விரைவாக புரிந்துகொண்டு உள்வாங்க பார்வை யாளர்களை அனுமதிக்குமாறு இருக்கவேண்டும். தரவுக் கதையை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள பார்வை யாளர்களின் உறுப்பினர்களை ஊக்குவிக்குமாறும் அதற்கான பதில் நடவடிக்கை எடுக்க பார்வையாளர்களை ஊக்குவிக்குமாறும். இருக்க வேண்டும். இன்றுவரை, தரவுக் கதைகளை எவ்வாறு சொல்வது என்பதில் சிறந்த நடை முறைகள் எதுவும் இல்லை, ஆனால் கணினிவல்லுநர்கள் பெரும்பாலும் பாரம்பரிய கதைசொல்லிடும் சொற்களில் தரவு கதைசொல்லுதலை விவரிக்கின்றார்கள், இதில் கண்டிப்பாக கேட்பவரின் கவனத்தை ஈர்க்கும் ஒரு “கொக்கி”உள்ளடங்கியதாக இருக்க வேண்டும், கேட்பவரை தொடர்பு படுத்தக்கூடிய ஒரு கதையானது தனிப்பட்ட முறையில், கதையை மேம்படுத்தும் படங்கள் , கேட்பவரை திருப்திப்படுத்துகின்ற ஒரு முடிவு. ஆகியவை களுடன் இருக்கவேண்டும். ஒரு விவரிப்பைக் கட்டமைக்க தரவைப் பயன் படுத்து வதற்கான திறன்., சொற்கள் , படங்கள் மூலம் ஒரு கதையை பார்வையாளர்களுடன் தொடர்புகொள்வதில் அனுபவம். , சிக்கலான கருத்துக்களை எளிமையான, தொடர்பு படுத்தக்கூடிய கதைக்களங்களாக மாற்றியமைக்ககூடிய திறமை. , ஒரு குறிப்பிட்ட பார்வையாளர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய கதைகளை சரி செய்திடும் விருப்பம். , பகுப்பாய்வு பயன்பாட்டின் முடிவுகளை மொழிபெயர்க்க சரியான தரவு காட்சிப் படுத்தல் கருவிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் திறன்.பட்டை விளக்கப்படங்கள்,வரி விளக்கப் படங்கள், ஸ்பார்க்லைன்ஸ், புல்லட் வரைபடங்கள், சிதறல் அடுக்கு, மரங்களின் படங்கள், பின்னணி படங்கள் , தகவல் வலைபூக்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்கிய அனுபவம்.நிறுவன அளவிலானபகுப்பாய்வுமென்பொருளுடன்அதிக அனுபவம். ,இயந்திர கற்றல், முன்கணிப்பு பகுப்பாய்வுகளுடன் பரிச்சயம். ஆகியவை பொதுவாக, தரவு கதைசொல்பவர்களின் வேலைவாய்ப்பிற்கு தேவையான திறன்களாகும்

Leave a comment