1
மனிதனாகவே பிறப்பேன்


     இயல்பிலேயே வாசிப்பை, நேசிப்பாகக் கொண்டிருக்கும், என் போன்றோருக்கு, நிச்சயமாக இந்தப் புத்தகங்களைப் படிப்பதற்கு ஒரு ஜென்மம் போதாது.
மேலும் படிக்க »

Leave a comment