1
தாய்மொழியை தவிர வேறுபிறமொழிகளைகற்பதற்கான சிறந்த பயன்பாடுகள்-

நாம் நம்முடைய தாய்மொழியை தவிர வேறு எந்தவொரு வெளிநாட்டு மொழியைக் கற்றுக்கொள்ள (அல்லது மேம்படுத்திகொள்ள) விரும்புகின்றோம்எனில் அதைச் கற்றுகொள்வதற்கு என நேரடியாக எந்தவொரு வகுப்பிற்கும் செல்லத்தேவையில்லை மேலும் பயிற்றுவிப்பதற்காகவென தனியாக ஆசிரியர் எவரும் தேவையில்லை: அதற்கு பதிலாக தற்போது பல்வேறு கணினி பயன்பாடுகள் அம்மொழிகளின் இலக்கணங்களையும் சொற்களஞ்சியங்களையும் கொண்டு பயிற்சி செய்ய பல்வேறு வழிகளில் நமக்கு உதவுகின்றன, மேலும் வேடிக்கையாக பொழுதுபோக்காக கூட அவைகளை பயன்படுத்தி அம்மொழிகளில் நம்முடைய திறனை மேம்படுத்தி கொள்ளலாம்!

1.Duolingoஎன்பது இணையதளத்தின் வாயிலாக பிறமொழியை கற்றுகொடுக்கும் ஒருவலைத்தளமாகும் .இது ஆங்கிலம், ஸ்பானிஷ், இத்தாலியன், பிரஞ்ச் , ஜெர்மன் உள்ளிட்ட ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மொழிகளைப் கற்றுகொள்வதற்காக பயனாளர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பினை வழங்குகின்றது. .அவ்வாறு பிறமொழி கற்றுகொள்ளவேண்டும் எனும் குறிக்கோளை நிறைவேற்றிகொள்வதற்காக தினமும் இந்த தளத்திற்கு வந்து செல்ல வேண்டும் என்று இந்த தளம் கோருகின்றது. இது பிறமொழியொன்றினை கற்கவேண்டும் எனும் உந்துதலுக்கான வழிமுறையாக மட்டுமல்லாமல், காலப்போக்கில் குறிப்பிட்ட மொழியில் தேவையான நல்ல அனுபவத்தைப் பெறுவதற்கான ஒரு வழிமுறையாக இது விளங்குகின்றது . இவை எழுதப்பட்ட எழுத்துகளின் வாயிலாக அல்லது குரலொலி வாயிலான மொழிபெயர்ப்புகளைக் கொண்ட பல்வேறு பாணிகளைக் கொண்டுள்ளது . ஒரு மொழி முதன்மையாக தொடர்புடைய நாட்டின் வெளிப்பாடுகள், ஒருமை பன்மை வேறுபாடுகள் உணவுகள், விலங்குகள், , உடைமைகள் அந்நாட்டின் பல்வேறு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளஉதவிடும் கேள்விபதில்கள் போன்ற பல்வேறு வகைக ளில் குறிப்பிட்ட மொழியை கற்பதற்கான பாடங்களை படித்து அந்த மொழியை கற்றுகொள்வதற்கான உள்ளடக்கியுள்ளன என்பதை கவனத்தில் கொள்க. ஒவ்வொரு எட்டு பாடங்களுக்கும் இந்த தளமானது நம்முடைய முன்னேற்றத்தை பரிசோதிக்கின்றது.

2.Memriseஎன்பது நம்முடைய அறிவை வலுப்படுத்த அல்லது நம்முடைய நிலையை மேம்படுத்த விரும்பும் எந்தவொரு தலைப்பிலும் ஆறாயிரக்கணக்கான வழிமுறைகளில் பிறமொழிகளை கற்க உதவிடும் ஒரு கருவியாகும். படிக்க விரும்புவது எதுவாக இருந்தாலும், இந்த பயன்பாட்டில் Toki Pona(ஒரு செயற்கை மொழி) ,Esperanto(கிட்டத்தட்ட அழிந்துவிட்டது) உள்ளிட்ட 180 க்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் உள்ளன. அதுமட்டுமல்லாது இதில்கலை, அறிவியல், கணிதம், வரலாறு, புவியியல் உள்ளிட்ட கருப்பொருள்களில் கூடுதலாக அம்மொழிகளில் நினைவில் கொள்ள உதவுகின்றது, . அனைத்து படிப்புகளும் ஒவ்வொரு துறையிலும் உள்ள நிபுணர்களால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் அவற்றைப் படித்த பிற பயனர்களால் மேம்படுத்தப்பட்டு, தேவைகளுக்கு ஏற்ப தரமான கற்றல் அனுபவத்தை உறுதிசெய்கின்றது.

3. Babbelதிறன்பேசி அல்லது மடிக்கணினியிலிருந்து ஒரு மொழியைக் கற்றுக்கொள்ள அனுமதிக்கும் பயன்பாடு தான் இந்த Babbelஆகும். இது ஆங்கிலம், இத்தாலியன், ஸ்வீடிஷ், ரஷ்ய, துருக்கிய போன்ற டஜன் கணக்கில் பிற மொழிகளிலிருந்து தேர்வு செய்து முற்போக்கான மற்றும் பயனுள்ள கற்றல் திட்டத்தைத் தொடங்குக. மொழியியலாளர்களால் உருவாக்கப்பட்ட முழுமையான மற்றும் விரிவான பாடங்கள் உட்பட 15 நிமிட குறுகிய அமர்வுகளுடன், மொழிகளில் ஆர்வம் கொண்டவராக இருந்தாலும் அல்லது புதிதாக ஒன்றைக் கற்றுக்கொள்ள விரும்பினாலும் எல்லா தேவைகளையும் Babbelமாற்றியமைக்கின்றது. இந்த பயன்பாட்டை அணுக ஒரு உறுப்பினராக குழுசேர வேண்டும், இருப்பினும்முதல் பாடத்தை இலவசமாக முயற்சி செய்யலாம்.

4.Busuuuமொழி கற்றலுக்கான ஒரு மெய்நிகர் சமூகம் இது சமூக கற்றலை ஊக்குவிக்கும் ஒரு சேவை. உண்மையில், இணைய பயனர்கள் அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள முயற்சிக்கும் மொழியில் “virtual immersed”இருப்பதற்காக தளத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட சொந்த பேச்சாளர்களுடன் கானொளிமாநாடு மூலம் அரட்டை அடிக்கலாம். ஆங்கிலம், ஜெர்மன், ஸ்பானிஷ், பிரஞ்சு, இத்தாலியன், போர்த்துகீசியம் அரபு ரஷ்யன் போன்ற பிற மொழிகளைக் கற்க முடியும். வெவ்வேறு கருப்பொருள்களின்படி 150 க்கும் மேற்பட்ட கற்றல் வரவுகளை வழங்குகிறது. Busuuuவழங்கும் மொழி படிப்புகள் அனைத்துநிலை மாணவர்களையும் இலக்காகக் கொண்டவை

5.Rosetta Stone என்பது மென்பொருள் வடிவில் வெளிநாட்டு மொழிகளைக் கற்கும் ஒரு வழிமுறையாகும். நம் தாய்மொழியைக் கற்றுக்கொண்டது போல ஒரு புதிய மொழியைக் கற்றுக்கொள்வது. இந்த முறை ஆங்கிலம் பேசும் நாடுகளில் மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது, ஆனால் மற்ற நாடுகளில் இது நன்கு அறியப்படவில்லை. இது12,000 க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள், 9,000 பொது நிறுவனங்கள் மற்றும் 22,000 கல்வி நிறுவனங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டதாக ஒரு சாதனைப் பதிவாக இது உள்ளது.

Leave a comment