1
அனோன்ஆடி( AnonAddy)

.

anonymous email address என்பதன் சுருக்குபெயரே AnonAddy எனும் இதனுடைய பெயராகும் .இந்த அனோன்ஆடி( AnonAddy) என்பது ஒரு அநாமதேய திறமூல மின்னஞ்சல் பகிர்வு சேவையாகும், இது மின்னஞ்சல் களுக்கான மாற்றுப்பெயர்களை வரம்பற்ற அளவில் கட்டணமில்லாமல் உருவாக்க அனுமதிக்கின்றது.

இதன்உதவியுடன்கோரப்படாத மின்னஞ்சல்கள் பெறுகின்ற மாற்றுப்பெயர்களை செயலிழக்க செய்வதன்மூலம் அல்லது நீக்கம் செய்வதன் மூலம் நம்முடைய உண்மையான மின்னஞ்சல் முகவரியை ஸ்பேமில் இருந்து பாதுகாக்கமுடியும். மேலும் ஒவ்வொரு தளத்திற்கும் வெவ்வேறு மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் பயன்படுத்தி நம்முடைய தரவுகளை விற்பவர்கள் யார் என்பதை அடையாளம் காணமுடியும்

அதுமட்டுமின்றி அபகரிப்பவர்கள் நம்முடைய கணக்குகளை மேற்கோளாக காண்பித்து தரவுகளை நம்மைமீறி அபகரித்திடாமல் தடுப்பதன் மூலம் நம்முடைய அடையாளத்தைப் பாதுகாக்கமுடியும்

மிகமுக்கியமாக இதனுடைய GPG/OpenPGஎனும் குறியாக்கத்தைப் பயன்படுத்தி உள்வரும் அனைத்து மின்னஞ்சல்களையும் மறைகுறியாக்கம் செய்வதன் மூலம் snooping செய்வதை அறவே தடுக்கமுடியும்

அதைவிட நமக்கு மின்னஞ்சல்களை அனுப்பிவைத்திடும் ஒவ்வொரு தளத்திற்கும் நம்முடைய மாற்றப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரியின் விவரங்களை தனித்தனியாக சென்று புதுப்பித்தல் பணிகளை செய்வதற்கு பதிலாக ஒட்டுமொத்தமாக புதியமுகவரியைஅனைத்திலும் நிகழ்நிலை படுத்தி கொள்ளமுடியும்

அதனோடு நம்முடைய உண்மையான மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளிப்படுத்தாமல் பகிரப்பட்ட அனைத்து மின்னஞ்சல்களுக்கும் அநாமதேயமாக பதிலளிக்கமுடியும். இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக

1. முதலில் பயனாளர்பெயரை பதிவு செய்து இந்ததளத்திற்குள்உள்நுழைவுசெய்க நம்முடைய பயனாளர் பெயர் Skஎனில். இப்போது *@Sk.anonaddy.com என்றவாறு நம்முடைய மின்னஞ்சல்முகவரியாகப் பயன்படுத்திகொள்க. இதில் ஒரு மின்னஞ்சல் முகவரிக்கான சரியான உள்ளூர் பகுதியை * எனும் குறியீடு குறிக்கின்றது. நாம் அநாமதேயமாக இருக்க விரும்பினால், நம்முடைய உண்மையான பெயருடன் இணைக்கப்படாத பயனாளர்பெயரைத் தேர்வு செய்து கொள்க.

2. தொடர்ந்து இதனை பயன்படுத்திடும்போது மாற்றுப்பெயர்களை உருவாக்கி கொள்க (அல்லது UUID என்றவாறு மாற்றுப்பெயர்களை உருவாக்கி கொள்க).அடுத்த முறை நாம் ஏதேனும் ஒரு வலைத்தளத்தில் அல்லது செய்திமடலில் உள்நுழைவு செய்வதற்காக பதிவுசெய்திடும்போது, ஒரு புதிய மாற்றுப்பெயரை உருவாக்கி, நம்முடைய உண்மையான மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு பதிலாக அதை உள்ளிடுக.

எடுத்துக்காட்டாக, நாம் vkg.org இல் இருந்தால், அவர்களின் செய்திமடலில் உள்நுழைவு செய்வதற்காக பதிவுசெய்திட விரும்பினால், நாம் vkg @Sk.anonaddy.com என்றவாறு மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுக. நம்முடைய முகப்புதிரையில் அதன் முதல் மின்னஞ்சலைப் பெற்றவுடன் மாற்றுப்பெயரை தானாகவே உருவாக்கி அநாமதேயமாக மின்னஞ்சல்களுக்கு பதிலளித்திடுக!

3. ஒரு ஸ்பேமர் நம்முடைய மாற்றுப்பெயர்களில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பின்பற்றி, கோரப்படாத மின்னஞ்சலை அனுப்பத் துவங்குவதாக கொள்வோம் அந்நிலையில். நம்முடைய முகப்புத்திரையில் ஒரு சுவிட்சின் நிலையைமாற்றியமைத்து, அந்த மாற்றுப்பெயரை செயலிழக்க செய்யலாம். அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய கணினியானது பின்னர் எந்த மின்னஞ்சல்களையும் அறவே நிராகரித்துவிடும், மேலும் அந்த மாற்றுபெயரிலிருந்து நாம் வேறு எதையும் அனுப்பத்தேவையில்லை. அதன்பிறகு அந்த மாற்றுபெயரையும் நீக்கம் செய்துவிடலாம். நம்முடைய கணினியானது எந்தவொரு மின்னஞ்சல் களையும் நிராகரித்து பிழையுடனான பதிலைஅனுப்பிவைத்திடும்.

4. இதனுடைய திறமூல உலாவி விரிவாக்க வசதியைப் பயன்படுத்தி நம்முடைய இணைய உலாவியில் இருந்துகொண்டு நேராக இரண்டேயிரண்டு சொடுக்குகளில் UUID மாற்றுப்பெயர்களை உருவாக்கிகொள்க. இவ்வாறு விரிவாக்கசெயல் ஃபயர்பாக்ஸ் , குரோம் ஆகிய இணையஉலாவிகளில் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக கிடைக்கின்றது. அவைமட்டுமல்லாமல் பிரேவ் , விவால்டி போன்ற பிற குரோமியம் அடிப்படையிலான இணைய உலாவிகளுக்கான விரிவாக்கங்களாகவும் கிடைக்கின்றது.

5.நம்முடைய சொந்த GPG / OpenPGP பொது திறவுகளை கொண்டு வந்து அவற்றை பெறுநருக்கு சேர்த்திடுக. நாம் எளிதாக குறியாக்கத்தை ஆன் அல்லது ஆஃப் ஆக மாற்றலாம். குறியாக்கத்துடன், அனுப்பப்பட்ட அனைத்து செய்திகளும் நம்முடைய பொது திறவுகோளுடன் குறியாக்கம் செய்யப்படும். தொடர்புடைய தனிப்பட்ட திறவுகோளுடன் நாம் மட்டுமே அவற்றை மறைகுறியாக்க முடியும். நாம் ஜிமெயில் அல்லது அவுட்லுக் மின்னஞ்சல் சேவைகளை பயன்படுத்துகின்றோம்எனில் அல்லது வேறு எந்தவொரு மின்னஞ்சல்களை பயன்படுத்திடுகின்றோம் எனில் அதன் உள்வருகை பெட்டியின் snoopingஐயும் தடுக்க விரும்பினால் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைகின்றது.

6. நம்முடைய சொந்த களப்பெயரானது நம்மிடம் இருந்தால், இதில் அதைச் சேர்த்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். நம்முடைய பயனாளர்பெயர் துனைக்களப்பெயர் மாற்றுப்பெயர்களைப் போலவே நாம் இதைப் பயன்படுத்திகொள்ள முடியும் எ.கா. alias@example.com.என்றவாறு நம்முடைய மாற்றுப்பெயர்களை நாம் நிருவகிக்கலாம் மேலும் ஸ்பேமைப் பெறத் தொடங்கும் எதனையும் செயலிழக்கசெய்யலாம் / நீக்கம் செய்யலாம்!

7.தொடர்ந்து UUID மாற்றுப்பெயர்களை உருவாக்குக நம்முடைய மாற்றுப்பெயர்கள் அனைத்தும் நம்முடைய பயனாளர்பெயராகக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதை நாம் விரும்பவில்லை எனில், நம்முடைய முதன்மைதிரையிலிருந்து தனித்துவமான மாற்றுப்பெயர்களை உருவாக்கலாம். உருவாக்கப்பட்ட மாற்றுப் பெயர்கள் 94960540-f914-42e0-9c50-6faa7a385384@anonaddy.me என்பதுபோன்று இருக்கும். மாற்றுப்பெயரின் உரிமையை நம்முடன் இணைப்பதை இது தடுக்கின்றது.

8.மாற்றுப்பெயரை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பெறுநர்களுக்கு அனுப்பிட விரும்பினால், நம்முடைய முதன்மைத்திரையிலிருந்து பல்வேறு பெறுநர்களை எளிதாக சேர்க்கலாம். மாற்றுப்பெயரை +2.3.4@user.anonaddy.com என்றவாறு செய்வதன் மூலம் உருவாக்கப்படுவதால், நாம் மாற்றுப்பெயருடன் பல்வேறு பெறுநர்களையும் சேர்க்கலாம், இங்கு 2,3 4 ஆகியவை நம்முடைய கணக்கில் இருக்கும் பெறுநர்களுக்கான திறவுகோள்களாக இருக்கின்றன.

9.நம்முடைய கணக்கில் கூடுதல் பயனாளர்பெயர்களைச் சேர்க்கலாம் நாம் பதிவுசெய்ததைப் போலவே அவற்றைப் பயன்படுத்திகொள்ளலாம். எனவே நாம்skவாக பதிவுசெய்திருந்தால், vkgஐ கூடுதல் பயனாளர் பெயராகச் சேர்த்துகொள்ளலாம், பின்னர் anyalias@vkg.anonaddy.com ஐப் பயன்படுத்தலாம். நம்முடைய மாற்றுப்பெயர்களைப் பிரிக்க இதனை பயன்படுத்திகொள்ளலாம். தனிப்பட்ட மின்னஞ்சல்கள் போன்றவற்றுக்கு வேறுபட்ட மின்னஞ்சல்களுக்கான பயனாளர்பெயர்களை வைத்திடலாம்.

10 இந்த ஆனான்ஆடியில் API ஐப் பயன்படுத்தி நம்முடைய மாற்றுப்பெயர்கள், பெறுநர்கள், களங்கள் கூடுதல் பயனாளர்பெயர்கள் ஆகியவற்றை நிருவகிக்கமுடியும். அவ்வாறானAPI ஐப் பயன்படுத்த முதலில் நம்முடைய கணக்கு அமைப்புகளில் API அணுகல் டோக்கனை உருவாக்க வேண்டும். என்பனபோன்ற விவரங்களை மனதில் கொண்டு செயல்படுக மேலும் விவரங்களுக்கு https://anonaddy.com// எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க

Leave a comment