1
பேருந்தில் படித்தவர்
     ஆண்டு 1994     சென்னை     ஆழ்வார் திருநகர்     அது ஓர் அறை     வேலைக்குச் செல்பவர்கள் இருவரும், சட்டக் கல்லூரி மாணவர் ஒருவரும் இந்த அறையில் தங்கியிருந்தனர்.


மேலும் படிக்க »

Leave a comment