1
சொல் வரிசை - 235


சொல் வரிசை - 235  புதிருக்காக, கீழே ஆறு (6)  திரைப்படங்களின்  பெயர்களும்,  அவைகளில் ஒவ்வொரு திரைப்படத்திலும் இடம் பெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடலின் முதல் வரிச் சொற்களும்  (தொடக்கச் சொற்களை  நீக்கி விட்டு)  அடைப்புக் குறிகளுக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.   


1.   மகாபிரபு(---  ---  ---  ---  --- சொந்தம் நீ அல்லவா உயிர் வாழும் வரை)  
  
2.   பூவேலி(---  ---  --- விடுகதை சொல்ல போறேன்)

3.   கலக்குற சந்துரு(---  ---  --- நெஞ்சுக்குள்ளே உள்ளதை)

4.   உறவு சொல்ல ஒருவன்(---  --- சொல்ல நான் நடந்து வந்தேன் மெல்ல)   

5.   மைக்கேல் மதன காமராஜன்(---  ---  ---  --- நிஜமான கதை கேளு)

6.   இன்னிசை காவலன்(---  ---  --- என்னவோ என்னவோ என்கனாவே)எல்லாப் பாடல்களின் தொடக்கச் சொற்களை கண்டு பிடித்து,  அவற்றில்  முதல்  சொற்களை மட்டும் வரிசைப் படுத்தினால் மற்றொரு திரைப்படப் பாடலின் முதல் வரியாக அமையும்.  

அந்தத் திரைப்படப் பாடலையும், அந்தப் பாடல் இடம் பெற்ற திரைப்படத்தின் பெயரையும் கண்டு பிடிக்க வேண்டும்.

விடைகளை அனுப்பும் போது, பாடல்களின் தொடக்கச் சொற்கள், சொல்வரிசை பாடல் வரிகள், அந்தப்பாடல் இடம் பெற்ற திரைப்படம் ஆகியவற்றை பின்னூட்டம் மூலமாக  அனுப்பவும்.

* * * * * * * *

திரைப்படங்களில் இடம் பெறும் பாடல்களை  அறிய / கேட்க கீழ்க்கண்ட வலைத்தளங்கள் உதவும்.  


http://thiraitamilpaadal.com/search
http://www.friendstamilmp3.com/
http://gaana.com/album/tamil
http://google.com

ராமராவ்  


Who Voted

Leave a comment