1
சின்னதாகச் சித்தித்துப் பாருங்களேன்


முறையான திட்டம் (Master Plan)


புத்தாண்டு பிறந்ததும் என்ன பண்ணப் போறாய்?

     

                 பட்ட கடன்களை அழிக்கப் போறேன்.

எப்படித் தோழி?


                 என்ர பெயரை மாற்றித் தான்!

                (அப்ப கடன்கொடுத்தோர்

                என்னைக் கேட்க முடியாதே!)பொங்கல் பொங்கலையோ?


முகத்தார்: தைப்பொங்கல் என்ன மாதிரி?


சிவத்தார்: அந்த மாதிரி!


முகத்தார்: எந்த மாதிரி?


சிவத்தார்: தண்டின பொங்கல் நிறையக் கிடைக்குமே!நரி மூளை (ஓர் எச்சரிக்கைக்காக)


செம்பு: யாழில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு, ஒரு களஞ்சியத்திலும் இல்லை. உனக்கெப்படிக் கிடைக்கிறது?


வம்பு: பெரும் புள்ளிகளின்ர உந்துருளியால குடுவையில (போத்தலில) ஏந்தி வந்து, என்னுடைய உந்துருளிக்கு விடுறன்.


செம்பு: பல நாள் கள்ளர் ஒரு நாள் பிடிபடுவினமாம்.


வம்பு: சில நாள் எரிபொருள் தடை, சிக்க வைக்காதே!


வணிக மூளை


முகத்தார்: தெருவெங்கும் மக்கள் வெள்ளம், அவர்களோடு உடைந்த ஊர்திகளும் கூட...


சிவத்தார்: அமெரிக்க-ஈரான் முறுகலை வைத்து, மக்களைத் தெருவில வறுத்தெடுக்கிறாங்களே!


முகத்தார்: தட்டுப்பாடா - அது

                      வெறும் கட்டுக்கதை!

                      முதலாளி பணமீட்ட

                      ஏமாளி மக்களுக்கோ

                      பணச் செலவு!


Who Voted

Leave a comment