1
எழுத்துப் படிகள் - 287


எழுத்துப் படிகள் - 287 க்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லா திரைப்படங்களும்   சிவகுமார்  நடித்தவை. ஆனால் இறுதி விடைக்கான திரைப்படம் (6) சிவாஜி கணேசன்  கதாநாயகனாக நடித்தது.  


 

எழுத்துப் படிகள் - 287 க்கான திரைப்படங்களின் பெயர்கள். 1.   உறங்காத நினைவுகள்      
          
2.   சார் ஐ லவ் யூ              

3.   மீண்டும் பராசக்தி   

4.   நீ சிரித்தால் தீபாவளி                

5.   பாரத விலாஸ்      

6.   புதுயுகம்   
   
      

இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் அமைத்துக் கொண்டால்,  அந்த வரிசையில், முதல் படத்தின் முதல் எழுத்து, 2 - வது படத்தின் 2 - வது எழுத்து, 3 - வது படத்தின் 3 - வது எழுத்து, என்று அப்படியே படிப்படியாக 6 - வது படத்தின் 6 - வது எழுத்து இவற்றைச் சேர்த்தால், வேறு ஒரு திரைப்படத்தின் பெயர் அமையும். 

விடைக்கான திரைப்படத்தின் பெயரை கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

இறுதி விடைக்கான திரைப்படத்தின் பெயரை பின்னூட்டமாக மட்டும் அனுப்பவும். 


ராமராவ் Who Voted

Leave a comment